Hem

Fusion av symbolerna

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 150841, v6 - Status: normal.
Försteredaktör: magic wolf

Religion, vetenskaper osv är skrivna med ett symbolspråk som kräver att man är insatt i ämnet. I den abstrakta innebörden finns klara likheter. Fusion av symboler ger ett facköverskridande gemensamt språkbruk.

Alias: essensen bakom symbolspråket, fusion av symbolerna och fussioner av symbolerna