Hem

Loka-chakshub Sanskritord

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 397720, v2 - Status: normal.
är Sanskritord

Är sanskrit för "världens öga". Betyder även solen.

Alias: loka-chakshub