Hem

Manipulation

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 11475, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Upplevbart och Praktiserbart

Att genom olika former av kommunikation förändra en varelses tankar, känslor, eller inställningar utan att denne inser sig vara påverkad - en form av "hjärntvätt"

Alias: manipulation och tankeförändring