Hem

Massuggestion Suggestion

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 495962, v2 - Status: normal.
är en sorts Suggestion

Inplantera en icke logisk tanke eller vanföreställning hos en grupp eller ett samhälle genom ett suggestivt beteende.

Alias: massuggestion