Hem

Objektiv

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 162675, v2 - Status: normal.

En objektiv bedömning utgår från sakfrågan och skapar en allmängiltig bedömning baserad på fakta utan någon känslomässig polarisering.

Alias: korrekt, lidelsefri, neutral, opartisk, rättvis och saklig