Hem

Phowa Projicering

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 644306, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Projicering

Förmågan att projicera sitt medvetande och tränga in i en annan persons kropp

Alias: pho wa, pho-wa, phowa, pho-wha, po wah, po-wha och powha