Hem

Rekonstruktionism Lära

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 156853, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Lära

Metod för återupplivande eller återskapande av gamla religioner. Innefattar bland annat analys av texer och arkeologiska fynd.

Alias: rekonstruktionism