Hem

Sat- cit- ananda

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 690712, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar

Sanskrit: Vara- Medvetande- Lycksalighet. Självets egenskaper.

Alias: atma, cit, sat och sat- cit- ananda