Hem

Bon Lära

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 420663, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: ambersljus
är Lära och Praktiserbart

Den Shamanistiska lära som praktiserades i Tibet innan Buddismen kom.

Alias: bon