Hem

Terence McKenna

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 505196, v2 - Status: normal.

Terence McKenna, som är etnobotanist och förespråkare av ett shamanskt användande av naturliga hallucinogener, anser att om inte svampen i sig är en extraterrestrial livsform, så iallafall ett instrument som en extraterrestrial livsform kommunicerar med oss genom. Med tanke på att svampens sporer har sådan motståndskraft så är det möjligt att dessa kommer från yttre rymden.

Alias: mckenna, terence och terence mckenna