Hem

Tre väsentliga aspekter av vägen till upplysningen

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 644290, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar

Buddha-dharmas trefaldiga tema; det fullt avstående sinnet, bodhicittas upplysta motiv och den rätta uppfattningen om tomheten

Alias: de tre aspekterna, de tre aspekterna på upplysning, tre väsentliga aspekter av vägen till upplysningen och vägen till upplysning