Hem

Transkommunikation Kommunikation

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 478, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: esrange
Denna text är importerad från /old/psi/trans/kommunikation.html
är Upplevbart , Kommunikation och Trobart

Fenomen som tyder på kontakt med intelligenta väsen i någon annan dimension

Alias: tk och transkommunikation

normal

Transkommunikation (TK) innebär fenomen som tyder på kontakt med vad som förefaller vara intelligenta väsen i någon annan dimension av tillvaron än den vi känner till. TK kan utövas genom medier. Dimensionen anges ofta vara nästa värld där de döda på något sätt lever vidare. Sådana medier finns inom den spiritistiska rörelsen men även fristående.

Till skillnad från medial TK, förkortat MTK, innebär instrumentell TK eller ITK att kommunikationen kommer genom elektroniska instrument som bandspelare, radio, telefon, television eller dator.


normal

Att med sina sinnesförmågor kunna utbyta tankar, känslor och information på ett ickefysiskt plan.