Hem

Utu Sumerisk gudom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 406886, v2 - Status: normal.
är Sumerisk gudom

Solguden i den Sumeriska mytologin.

Alias: utu