Hem

Aesculus Växtsläkte

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 548261, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: inkelinus
är Växtsläkte

Släktet har 13 arter, arten hästkastanj (A. hippocastanum) odlas ofta i Sverige och förekommer ibland förvildad.

Alias: aesculus och hästkastanjer