Hem

Växtsläkte

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 148678, v8 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar

Släkten av växter

Alias: genus och växtsläkte

Ros (Rosea spp.)
Magisk växt, Buske, Växtsläkte
Växtsläktet rosor.
Brugmansia
Växtsläkte
Änglatrumpeter (Brugmansia) är ett växtsläkte inom familjen potatisväxter. Detta släkte tillhörde tidigare släktet spikklubbor (Datura) men har nu fått ett eget.
Malörter (Artemisia)
Korgblommiga växter (Asteraceae / Compositae), Växtsläkte
Växtsläktet malörter. Släktet har omkring 400 arter, de flesta i stäpp- och halvökenområden i Centralasien. I Sverige förekommer sex arter regelbundet, av vilka gråbo och malört är de mest kända.
Pinus L
Växtsläkte
Vintergröna barrträd med oftast högt ansatt krona.
Citrullus Schrad
Växtsläkte
Släktet har fyra arter. Arterna vattenmelon (C. lanatus) och kolokvint (C. colocynthis) kan påträffas tillfälligt i Sverige.
Spikklubba (Datura)
Potatisväxt (Solanaceae), Växtsläkte
Ettåriga örter. Stjälk upprätt, med motsatta grenar.
Belladonna, Atropa L.
Potatisväxt (Solanaceae), Växtsläkte
Släktet har fyra arter, bara arten belladonna (Atropa bella-donna) förekommer i Sverige.
Calluna Salis
Växtsläkte
Släktet har bara en enda art, ljung (C. vulgaris), som har en vid utbredning i Europa och mindre Asien.
Convallaria L
Växtsläkte
Fleråriga örter med krypande jordstam.
Sedum L
Växtsläkte
Fler- eller sällan ettåriga örter, ofta mattbildande.
Picea
Växtsläkte
Vintergröna barrträd med smal och hög krona tex. blågran, gran, serbgran, sitkagran och vitgran.
Juniperus
Växtsläkte
Buske eller litet träd.
Solanum
Växtsläkte
Släktet har omkring 1400 arter, varav bara några få förekommer i Sverige, däribland besksöta (S. dulcamara), nattskatta (S. nigrum) och den odlade arten potatis (S. tuberosum).
Rheum L
Växtsläkte
Släktet har 30 arter. Bara den odlade arten rabarber har påträffats kvarstående eller tillfälligt förvildad.
Ulex
Växtsläkte
Släktet har 20 arter. Bara arten ärttörne (U. europaeus) betraktas som bofast i Sverige.
Iris växt
Växtsläkte
Fleråriga örter med vågrät, krypande jordstam.
Arctium
Växtsläkte
Ett släkte som omfattar storväxta och robusta örter med så hårda stjälkar, att de nästan som vedväxter kan användas till käppar.
Humulus
Växtsläkte
Släktet har tre arter. I Sverige förekommer arten humle (H. lupulus), tillfälligt kan också den odlade arten japansk humle (H. japonicus) påträffas förvildad.
Lavandula L
Växtsläkte
Fleråriga, aromatiskt doftande, grågröna halvbuskar.
Syringa L
Växtsläkte
Stora, lövfällande buskar.
Origanum L
Växtsläkte
Fleråriga, aromatiska örter.
Lonicera L
Växtsläkte
Lövfällande buskar; upprätta eller klängande.
Papaver L
Växtsläkte
Ett- till fleråriga, kala eller håriga örter med gul eller vit mjölksaft.
Galanthus L
Växtsläkte
Lågväxta, kala, fleråriga örter.
Tussilago L
Växtsläkte
Fleråriga örter med krypande jordstam.
Bellis L
Växtsläkte
Fleråriga, lågväxta örter.
Viola L
Växtsläkte
Fleråriga eller sällan ettåriga örter med jordstam, ibland med utlöpare.
Ribes L
Växtsläkte
Lövfällande buskar, ibland med tornar, ibland tvåbyggare - frukt ett vitt, gult, rött eller svart bär.
Pelargon
Ört, Geraniaceae, Medicinalväxt, Växtsläkte
Doftande blommor populära i blomlådor som används till aromaterapi.
Geranium L
Växtsläkte
Släktet har omkring 300 arter varav 14 förekommer regelbundet i Sverige, till exempel blodnäva (G. sanguineum), midsommarblomster (G. sylvaticum) och stinknäva (G. robertianum).
Oenothera
Växtsläkte
Släktet har omkring 80 arter, de flesta hemmahörande i Nordamerika. I Sverige förekommer fem arter.
Aegopodium
Växtsläkte
Släktet har omkring fem arter, bara arten kirskål (A. podagraria) förekommer i Sverige.
Nicotiana
Växtsläkte
Släktet har 67 arter. Sju arter har påträffats tillfälligt i Sverige.
Musa
Växtsläkte
Växtsläkte dit bananplantan hör.
Lotus
Växtsläkte
Släktnamn för kärringtand, även namn på vissa näckrosväxter.
Ilex
Växtsläkte
Släktet har omkring fyrahundra arter, i Sverige förekommer bara arten järnek (I. aquifolium).
Mimulus L
Växtsläkte
Släktet har 150 arter.
Thymus
Växtsläkte
Släktet har omkring 350 arter varav två, backtimjan och stortimjan, är inhemska i Sverige.
Carpinus
Växtsläkte
Släktet har 35 arter, i Sverige förekommer bara arten avenbok (C. betulus).
Larix
Växtsläkte
Stora, snabbväxande barrträd med gles krona.
Helianthemum Mill
Växtsläkte
Släktet har omkring 100 arter. I Sverige förekommer bara de två arterna solvända och ölandssolvända.
Agrimonia
Växtsläkte
Släktet har 15 arter. Bara de två arterna luktsmåborre och småborre förekommer i Sverige.
Impatiens L
Växtsläkte
Släktet har nästan 850 arter. I Sverige förekommer tre arter.
Ornithogalum
Växtsläkte
Släktet har omkring 200 arter. Fem arter har påträffats förvildade i Sverige.
Centaurium Hill
Växtsläkte
Arterna i släktet är variabla och uppfattningen om vad som utgör arter har varierat genom åren.
Aesculus
Växtsläkte
Släktet har 13 arter, arten hästkastanj (A. hippocastanum) odlas ofta i Sverige och förekommer ibland förvildad.
Cichorium
Växtsläkte
Till släktet hör, förutom cikoria (C. intybus), även arten endivia (C. endivia).
Clematis L
Växtsläkte
Släktet har nästan 300 arter. Bara arten skogsklematis (C. vitalba) är naturaliserad och bofast i Sverige.
Malus
Växtsläkte
Släktet har 55 arter som förekommer i tempererade områden på Norra halvklotet. I Sverige förekommer två arter, vildapel (M. sylvestris) och apel (M. domestica).
Gentianella Moench
Växtsläkte
Släktet har 125 arter varav sex förekommer i Sverige, alla mer eller mindre sällsynta.
Sinapis L
Växtsläkte
Arterna förväxlas ibland med arterna i släktet kål.
Scleranthus
Växtsläkte
Släktet har 15 arter. I Sverige förekommer bara de två arterna grönknavel (S. annuus) och vitknavel (S. perennis).
Hottonia
Växtsläkte
Fleråriga, vattenlevande örter.
Bromus
Växtsläkte
Ett- till fleråriga, medelstora till storväxta gräs.
Salix
Växtsläkte
Lövfällande träd, buskar, ris eller örtlika dvärgbuskar.
Dactylorhiza Neck. ex Nevski
Växtsläkte
Släktet har omkring 30 arter. Sju arter förekommer i Sverige, de mest kända är Adam och Eva (D. latifolia) och Jungfru Marie nycklar (D. maculata).
Medicago
Växtsläkte
Släktet har ett åttiotal arter.
Althaea
Växtsläkte
Släktet har tolv arter. I Sverige förekommer två arter.
Amaranthus
Växtsläkte
Släktet har 60 arter som huvudsakligen förekommer i tropiska och tempererade områden. I Sverige finns 21 arter.
Fucus
Brunalger (Fucaceae), Växtsläkte
En släkt av brunalg.
normal

Alltsedan antiken har man försökt indela naturens olika organismer i grupper. Carl von Linné införde begrepp i botaniken som art och släkte och definierade dessa. Enligt hans system omfattar ett släkte arter med vissa gemensamma karaktärer och närstående släkten bildar en familj. Dessa bildar i sin tur ordningar, ordningarna bilar klasser, klasserna avdelningar och alla växtorganismer tillsammans bildar växtriket.