Hem

Klass

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 9, v5 - Status: normal.

Logiska begreppet klass är en mängd av något som kan ha medlemmar. Komemr från OO-programmering.

Alias: klass och klasser

normal

Kommer från den marxistiska historieskrivningen. Termen definierar en grupp människor utifrån materiella omständigheter. Klasser ansågs enligt Marx ha uppkommit i och med ägandet. Innan dess ansåg han att människor levde i det klasslösa samhället.