Hem

Människa Primat

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 657056, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: HexDoktor
är en sorts Primat

Samhällsbyggande och kulturskapande varelse med talförmåga och intelligens - den mest avancerade av primaterna

Alias: homo, homo erectus, homo faber, homo ludens, homo sapiens, människa och människorna

För många för att räknas upp här

Sök bland 5263 människa

normal

Den vetande människan, Homo sapiens, har funnits i c:a 250.000 år.
Hjärnans storlek har vuxit under hela utvecklingstiden fram till Homo sapiens. Hjärnbarken har ökat i storlek och allra mest har pannloberna vuxit.
Med detta följde förmågan att föreställa sig, att i bilder tänka sig det som inte finns närvarande, och att kunna planera.
Det visuella tänkandet skiljer oss från andra djur.

Homo sapiens föregicks av Homo erectus, den upprättgående människan.
Detta är den första tydliga arten av människa. Tiden för Homo erectus existens räknas mellan 1,7 miljoner och 300.000 år sedan.
Först hos Homo erectus växer hjärnan till större storlek än apornas.

Att ljuda vokaler och forma tal förutsätter en större munhåla än den Homo erectus hade. Största anatomiska skillnaden med Homo sapiens är också att struphuvudet sitter betydligt lägre i halsen - vilket i sin tur ger större munhåla.
Det talade språket uppkom också med Homo sapiens för ungefär 250.000 år sedan.

Hominider (människoliknande) kallas människans föregångare. Utvecklingen bildar inte någon homogen kedja utan avbrott - i st. verkar det som om olika linjer kanske korsat varandra.
Slutresultatet är Homo sapiens, övriga linjer har dött ut.
Uppdelningen i de två linjer som ledde till människoapor resp. människa skedde för drygt 30 milj. år sedan.

Schimpans och gorilla är våra närmaste släktingar. De tillhör inte våra förfäder - de gemensamma anorna ligger flera tiotal milj. år tillbaka.

normal

Homo faber är den skapande människan - ett begrepp som efterträdde Homo sapiens (1700-talet) när det stod klart att människan kanske inte var så vetande som hon ville intala sig.
Homo faber kom aldrig riktigt i ropet, eftersom faber inkluderar en mängd andra djur.

Homo ludens är den beteckning den holländske kulturhistorikern Huizinga givit människan - den lekande människan. Enligt Huizinga kommer vår kultur ur leken, liksom samhällsliv och religioner.