Hem

Religion Levnadssätt, Lära

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 306, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: fregoran
Denna text är importerad från /old/psi/religion.html
är en sorts Levnadssätt och Lära

Organiserat trossystem.

Alias: levnadsväg, livsåskådning, religiös, religon, religoner, relion och övertygelse

Amish
Denomination, Nyreligiös rörelse
Jakob Amman föddes 1644.Han ansåg att medlemskap i kyrkan skulle ske frivilligt. Han var allså emot att man döptes som barn, istället skulle man döpas i senare tonåren. Han skapade Amishrörelsen.
Candomble
Religion
Brasiliansk religion. Har stora likheter med Voudoun.
Den bahaistiska läran
Religion
En religion som betonar den religiösa mångfalden och människornas andliga gemenskap.
Santeria
Religion
Det är ett av de namnen som används för en religion som kom med slavarna som fördes till Västindien från VästAfrika.
Parsism
Religion
Religion skapad av Zarathustra, kommer från zoroastrismen.
Voudoun
Religion
Religion med huvudsäte på Haiti. Har sitt ursprung i Afrika, och som blandades med katolicism och indiansk religion i och med slavhandeln.
Dievturiba
Religion
Lettisk paganism.
Romuva
Religion
Litauisk paganism.
Hellenismos
Religion
Hellenismos var den term kejsar Julianus använde om den traditionella grekiska religionen. Syftar idag oftast på den religion som praktiseras av hellenistiska rekonstruktionister.
Rastafari
Religion
Rastafari är en kristen religion. Rastafaris heliga skrift är bibeln, enligt rastafari-religionen härrör bibeln från Etiopien.
Bonpo
Religion
Förbuddhistisk religion i Tibet med starka inslag av "shamanism".
Lovecraftianism
Religion
Den nästan hysteriska religion som baserar sig på H.P. Lovecrafts böcker om Cthulhu.
Falun Gong
Nyreligiös rörelse, Qi gong
Falun Gong är en s.k. Ny Religiös Rörelse som uppstod i Kina 1992 men förbjöds 1999. Till det yttre är det en form av Qigong medan själva läran är betydligt mer religiös till sin natur.
Jehovas Vittnen
Nyreligiös rörelse, Denomination
Jehovas vittnen är Sveriges största parakristna rörelse. De har 30 000 anhängare, varav 24 000 kallade förkunnare. De är dessa som sprider deras budskap, ofta i form av dörrknackningar.
Thaggersekten
Sekt
En utdöd sekt som dyrkade Kali och dödade 2 milj människor.
Catharer
Sekt
En rörelse vars medlemmar ansågs vara häxor av inquisitionen. Egentligen hade de inget med Occultism att göra utan var en kristen sekt som hade oturen att ha kontroversiella åsikter.
Hare Krishna
Sekt
Indisk sekt som kom till Sverige på 70-talet. Tror på reinkarnation och karma m.m.
Babism
Religion
Religion med rötter i tolv-shiitisk islam grundad av Sayyid ´Ali Muhammad från Shiraz i Iran(1819-1850).
Tibetansk buddhism
Buddhism, Religion
Speciell form av buddhism som utvecklades från 600-talet i Tibet och därifrån spred sig till Mongoliet.
Judendom
Abrahamitisk religion
Är en Abrahamisk religion och moderreligion till Kristendom och delvis även Islam. Judendomen har också betydligt influerat ockultism.
Kristendom
Abrahamitisk religion
Omkring år 30 efter vår tidräknings början grundades kristendomen på grund av rykten att en viss Jesus, som nyss hade blivit korsfäst och begravd, hade uppstått från de döda.
Islam
Abrahamitisk religion
Ordet islam är arabiska och betyder ungefär "hängivelse under Guds vilja" Allah är det arabiska ordet för Gud. Muhammed var Allahs profet och begav sig till Medina år 622, som muslimerna räknar som år 1.
Sikhism
Religion
Religion som härstammar från Pakistan.
Satanism
Religion
Satanism innebär en hyllning av naturliga och mänskliga värden.
Katolicism
Religion
Katolicismen är den ursprungligt kristna läran. Vid en splittring år 1054 tillkom den grekisk-ortodoxa grenen. Läran, eller den apostoliska kyrkan grundades av Jesus Kristus.
Voodoo
Religion, Magi
Ett samlingsnamn på de "hemmavarianter" av VOUDUN som praktiseras i södra nordamerika. De har fått sin inspiration av Hollywoods filmer, och är därför dåligt ansedda av VOUDUN-utövare.
Brahmanism
Religion
Den form av indisk religion som i forntiden utvecklats till nuvarande indiska hinduism
Humanity's Team
Religion, Grupp
En medlemsbaserad organisation som försöker förändra världen till det bättre genom att sprida budskap från bokserien Samtal med Gud.
Hinduism
Religion
Hinduism (Indiens åskådning/tankesystem), egentligen sanatana dharma (den eviga läran/lagen), även kallad Den vediska religionen, är en av de fem världsreligionerna. Man tror på begrepp som karma och reinkarnation.
Umbanda
Religion
Afro-kristen religion i Brasilien, besläktad med sprititism. Sägs vara en brasiliansk variant av voudun. En av flera religioner som hamnar under "paraplynamnet" Candomblé. I motsats till tex Macumba så är Umbanda starkt influerad av Kardecs spiritism och kosmologi medans Macumba är mer lik Det dyrkande av Orixorna som utövas av Yoruba folket i västafrika med de synkretiska tillägg som alla Afro/Karibiska religioner har(bla Katolska helgonbilder).
Scientologi
Religion
Rörelse grundad 1954 av Ronald Hubbard.
Eckankar
Religion
"Religionen" som är en sammanfattning av andliga och religiösa läror med uråldriga rötter
Huna
Religion
Polynesisk religion/shamantradition. Vanligt förekommande på de hawaiianska öarna.
Sufism
Religion, Mysticism
Mysticism inom islam. Sufierna är förbjudna i många muslimska länder. De har stor tolerans mot andra religioner och menar att kärnan inom alla religioner är detsamma.
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
Religion, Grupp
Religiöst samfund grundat av Joseph Smith 1830 i USA. Medlemmarna kallas Sista Dagars Heliga men ofta även mormoner som följd av sin tro på Mormons bok.
Buddhism
Filosofi, Religion
Detta är vad Buddha kom på efter att ha nått den högsta insikten.
Taoism
Filosofi, Religion
Taoismen är en utav Kinas tre största religioner. Den utgår ifrån det naturliga (Tai Chi) och praktiseras med Wu-wei.
Jainism
Religion
Indisk religion, grundad av Vardhamana Mahâvira i Indien på 500-talet.
Materialism
Religion
Världsåskådning som hävdar att all verklighet i grunden är materiell.
Kvietism
Religion
En typ av religiös mystik som genom bön och stilla meditation vill uppnå jagets utplåning och vilan i Gud.
Zoroatrismen
Religion
Religion av iranskt ursprung.
Maga Mau
Religion
Egyptisk baserad religon. Dyrkan av Ra i kattform, Draken, Guden och Gudinnan
Akkadisk religion
Religion
En av dom mesopotamiska religionerna.
Kalvinism
Religion
Religion skapad på 1500-talet av Jean Calvin.
Bahá'í
Religion
Religion som följer Bahá'u'lláhs lära
Bhagavata-religion
Religion
Indisk religion vars mest kända skrift är Bhagavadgita
Shivaism
Religion, Hinduism
Jämte vishnuismen och shaktismen en av huvudinriktningarna i den moderna hinduismen.
Christian Assemblies International
Nyreligiös rörelse
Kristen rörelse med ursprung i Pingströrelsen. Förespråkar återgång till ursprunglig kristendom, vuxendop och tungotal genom den helige ande.
WoT-Paganism
Hedendom
Gren av Paganismen som är inriktad på balanstänkandet enligt Robert Jordans fantasyböcker.
Druidism
Hedendom
Keltisk tradition för andlig utveckling och magi.
Wicca
Hedendom, Polyteism
En religion där man hedrar guden, gudinnan och naturen. Många wiccaner ägnar sig även åt magi och häxkonst.
Orfiker
Sekt
Orfikerna var en sekt med stränga krav på asketisk livsföring och moralisk rättfärdighet.
Asatro
Religion, Hedendom
Tron på fornnordisk mytologi. Tillbedjan till en eller flera gudar eller jättar. T ex Tor, Oden, Freja och till och med Loke.
Schamanism
Naturreligion, Hedendom
Schamanism är människans äldsta väg för helande, problemlösning och bibehållande av inre balans i relation till samhället och naturen.
normal

De stora religionernas gyllene regler

.


KristendomenAllt vad I viljen att människorna skola göra eder, det gören I ock dem. Ty detta är lagen och profeterna. (Matt 7:12)
IslamIngen är rättrogen förrän han älskar sin broder som sig själv.
SikhismenDöm andra så som du dömer dig själv.
HinduismenDetta är summan av plikterna: Gör inte mot andra något som skulle vålla dig smärta, om det gjordes mot dig. (Mahabharata 5:17)
JainismenI lycka och lidande, i glädje och sorg bör vi se på alla varelser som vi ser på oss själva och bör därför avstå från att tillfoga andra sådana skador som vi inte önskar tillfoga oss själva. (Cogashastra 2:20)
BuddhismenPlåga inte andra med det som pinar dig själv. (Udanavarga 5:18)
KonfucianismenFinns det någon grundsats som bör tillämpas under hela livet? Säkert är regeln om kärleksfull godhet en sådan. Gör intet mot andra vad du inte vill att de skall göra mot dig. (Analects 15:23)
TaoismenAnse din grannes vinst som din egen vinst, och anse dig grannens förlust som din egen förlust. (Tai Shang Kan Ying P'ien)
ZoroastrianismenEndast den karaktär är god som inte mot andra gör något som inte är bra för honom själv. (Dadistanidinik 94:5)
JudendomenDet som är skadlig för dig själv, gör det inte mot din medmänniska. Det är huvudsumman av Toran; det övriga är endast kommentarer. Gå och lär det. (Talmud)