Hem

Andlighet

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 4737, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: invisible
är Upplevbart

Medvetenhet om och fokusering på att alla varelser är själar. Själar i tillfälliga fysiska kroppar.

Alias: andlig, spiritism, spiritualitet och spirituell

normal

Benämningen en andlig person är en intuitiv människa som står i kontakt med sin ursprungskälla; sitt andliga jag. Alla människor är andliga, alla har en själ och genom att gå in i sig själv får han vägledning, dvs genom att lyssna inåt finner människan styrkan att vandra vidare. En andlig person behöver ej ha fullständig tillit till de universiella krafterna eftersom det är det som ska utvecklas genom livet. Livet på jorden som människa är andens gudomlighets övning. Alla människor är beskyddade, men ju större tillit desto starkare beskydd.

Den inre ledaren kämpar mot yttre men likväl inre motstånd. Denna kamp är faktiskt nödvändig för själens fortsatta utveckling och alltings framåtskridande. Andlighet börjar alltid med kärlek...