Hem

Kampkonst Självförsvar

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 397736, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Lacargia
är en sorts Självförsvar och Praktiserbart

Självförsvar med finess och tanke bakom. Tillämpad kampfilosofi.

Alias: kamp, kampkonst och stridskonst

normal

Kampkonst, kampsport och självförsvar är ett stort ämne som till absolut största delen ligger utanför ramen för paranormal.se. Jag ser dock tre kopplingar, nämligen:

1. Ökad hälsa och självförtroende vilket kan bidra till personlig utveckling
2. Övningar som tränar upp färdigheter som går utöver vad som normalt är möjligt. Färdigheter som t ex att motstå hårda slag mot kroppen.
3. Diverse historier om paranormala fenomen i samband med kampkonstutövare.

Kampkonst och kampsport är egentligen inte synonymer utan kan spegla stora skillnader i respektive utövares syn på det han gör. Det går generellt inte att klassificera olika stilar som tillhörande det ena eller det andra utan det handlar framförallt om den enskilda utövarens inställning. Det ena utesluter inte heller det andra.