Hem

Paranormalt fenomen

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 722, v9 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
Denna text är importerad från /old/psi/para/normal/fenomen.html
är Upplevbart , Fenomen och Trobart

Det som bryter mot våra konventionella uppfattningar om vad som är möjligt.

Alias: bilder på utomjordingar, fenomenet, paranomalitet, paranormala fenomen, paranormalafenomen, paranormala företeelser, paranormal natur, psifenomen och övernaturliga fenomen

normal

Paranormalt betyder ungefär övernaturligt.

Det finns ett stort motstånd mot parapsykologin. Mycket av det parapsykologerna studerar verkar på ett absurt sätt bryta mot våra djupt inrotade (konventionella) uppfattningar om vad som är möjligt. Man säger då att (de studerade) fenomenen verkar vara paranormalt.

Para i paranormalt betyder att det är något som ligger vid sidan om. Det paranormalt är det som inte hör till det normala. Normalt indikerar det som konventionellt uppfattas som normalt. Det normala är alltså det som ingår i den konventionella världsbilden - de situationer vi uppfattar som möjliga. T.ex så är resor bakåt i tiden paranormala eftersom de flesta anser att sådana resor är omöjliga.

Ibland delas de paranormala fenomenen upp i två grupper: de som har med mänskligt medvetande att göra (s-k parapsykiska fenomen) och de som inte har det (s-k parafysiska fenomen). Med parafysiska fenomen kan också menas forskning om ej vetenskapligt accepterade energiformer, mm. För forskning om ej accepterade biologiska fenomen används ibland termen parabiologi. Parafysik och parabiologi gränsar till parapsykologi och forskningsprojekt kan anknyta till flera av dessa områden.

Parapsykologin fick sitt namn för att den ursprungligen gav sig ut för att vetenskapligt undersöka det till synes parapsykiska. Parapsykologin fick sitt nuvarande namn i och med J B Rhine först på 30-talet. I början hette det istället psykisk forskning. Men på senare år har man övergivit diskussionen om vad som är och inte är paranormalt eftersom definitionen i praktiken är svår att tillämpa på enskilda fall och för att fenomenen inte nödvändigtvis måste vara parapsykiska för att vara av intresse för parapsykologerna. Istället har man förtydligat att det är psi som utgör parapsykologins forskningsobjekt.

Många likställer psi med parapsykiska fenomen men det är fel. Psi kan uppfattas som ett till synes paranormalt fenomen. Men vi kan inte veta om det är ett genuint paranormalt fenomen eller om fenomenet faktiskt passar in i våran normala världsbild, bara att vi inte kan föreställa oss hur. Ibland talar man också om parapsykologiska fenomen.