Hem

Gengångare Dödsväsen, Paranormalt fenomen

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 134, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Harlekin
Denna text är importerad från /old/psi/gengaangare.html
är Trobart , Dödsväsen , Upplevbart och Paranormalt fenomen

Återspeglingar av händelser som har ägt rum en gång och som oftast var starkt känslomässigt laddade.

Alias: gast, gengångare, gjengangere och spøkelser

normal

Namnets inverkan

Fram till första halvan av 1900-talet var det här i Sverige viktigt att barnbarn gavs samma namn som sina mor- eller farföräldrar. Om farfar hette Ola, skulle alltså även barnbarnet bära detta namn, ifall det var en pojke.

Om barnbarnet dog, fick nästa födda gossebarn övertaga namnet. Det var nämligen angeläget att namnet fick leva vidare. Om så inte skedde, kunde det utgöra en anledning till spökeri. En vanlig orsak till varför folk blev gengångare ansågs vara att deras namn inte hade fått leva vidare inom släkten.

Det finns gott om folkloristiska berättelser på detta tema. Gengångaren visar sig för de nu levande. Han eller hon har ett budskap. Budskapet lyder: Jag vill bli uppkallad.

Att bli uppkallad är detsamma som att någon i en nyare generation ska bära samma namn som gengångaren bar under sitt jordeliv.

När gengångaren fick sin önskan uppfylld och sålunda blev uppkallad, upphörde han eller hon att visa sig mera. Man sade att han äntligen kom till ro.

normal

Gengångare betraktas som återspeglingar av händelser som har ägt rum en gång och som oftast var starkt känslomässigt laddade.

I motsats till spöken är det omöjligt att etablera någon som helst kontakt mellan gengångaren och personen som har upplevelsen.

Det är väl belagt att gengångare inte tillåter sig iakttas av vem som helst, utan bara av känsligare personer. Det finns därför rimliga skäl att förmoda att fenomenen inte är synliga på vanliga sätt och eftersom deras existens aldrig blivit vetenskapligt bevisat, föredrar många att kalla dem fria fantasier, hallucinationer eller suggestion.

Det finns dock forskare som inte betvivlar att dessa fenomen existerar, de har utvecklat den både trovärdiga och intressanta teorin att det måste vara frågan om en form av psykometriska företeelser.

Psykometri eller föremålsläsning, är en parapsykologisk förmåga att ta emot information om en person eller händelse bara genom att beröra ett föremål som varit knutet till personen eller händelsen.

I ett hus som hemsökts av gengångare, kan det vara själva huset eller en viss del av det som utgör den förmedlande länken med de föregående händelserna.

Det är riktigt att starka känslor liksom kan hänga i luften, en sådan atmosfär kan tänkas stimulera människors psykometriska förmåga.

Den traditionella och enkla förklaringen att gengångare enbart är arma själar som inte kan finna ro i graven, bör i varje fall förkastas som föråldrad.

Man känner till flera fall som direkt motbevisar denna tanke. Nämligen att personer som lever i bästa välmåga gick igenplatser som de tidigare haft nära anknytning till.

I en våning i London där en ung kvinna, nedbruten av kärlekssorg, tidigare hade bott, klagade de nya hyresgästerna över att de blev störda. Man kunde höra en kvinna gråta och jämra sig, ibland såg man till och med hennes gestalt.

Hyresgästernas beskrivning av den gråtande kvinnan, stämde i alla detaljer med kvinnan, som de aldrig träffat, men som vid den tidpunkten bodde i Paris och mådde alldeles utmärkt.