Hem

Hemsökelse

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 122920, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Manna
är Upplevbart och Trobart

Paranormala störningar på platser eller bostäder som troligtvis härstammar från andliga väsen.

Alias: besök och hemsökelse

normal

Spökar det?

Det är inte alls säkert att det spökar hos dig även om du känner närvaro av någon som du inte ser. Det kan lika gärna vara en död anhörig till dig (som redan befinner sig i ljuset) som är på besök. Försök känna in energierna. Är det någon du känner igen...? Är det en kärleksfull o varm energi eller är det något du inte känner till?

Våra döda anhöriga har fortfarande kvar samma humor även fast de gått över på andra sidan. Det kan hända att det är de som flyttar eller gömmer vissa föremål för dig, för att sedan göra föremålet helt synligt. Visst kan det vara irriterande, men från deras sida är det bara humor och bus.

Om vi nu går över till jordbundna andar (spöken) så finns det flera olika orsaker som kan leda till att en personen stannar kvar efter sin död. Bla kan det vara en plötslig död som gjorde att de inte förstod att de dog och därför missade ”tåget” till andra sidan, men det kan oxå vara att de har något ouppklarat här på jorden och därför stannar eller att de helt enkelt är rädda för vad som ska hända när de går in i ljusen.

Man bör inte leka med spöken. Behöver man spökutdriven bör man kontakta ett seriöst medium. Spöken kan kommunicera med oss telepatiskt. Tänk på att spöken har ett medvetande med massa av känslor. De är ofta väldigt vänliga (några få kan vara otrevliga). Du bör vara kärleksfull och lugnande i din kommunikation med dem. De har känslor precis som vi.

För att hjälpa dem över på andra sidan måste vi ta det försiktigt. I bland vet de inte att det är döda och då måste vi först få dem att förstå det.

Vi ber dem helt enkelt vänligt och bestämt att vända sig om och gå mot ljuset.

normal

När vi pratar om hemsökelse är det viktigt att skilja på olika former av spökerier för att kunna identifiera vem, varför och om det är en ande/gengångare eller ett poltergeistfenomen.

Det finns dock olika regler och den lättast identifierbara är poltergeisten (bullrig ande/knack-ande) som man finner oftast i närheten av tonåringar.
En poltergeist håller sig till en person och forskare förklarar också fenomenet som ”olika former av psykokinesi” och är omedveten eftersom huvudpersonen inte känner till kopplingen till sig själv. Dörrar slår igen, knarrande steg, skrik/skratt, klagan/jämmer, möbler blir omkullvälta och så ger sig poltergeistfenomenet sig tillkänna med fysiska störningar.

Det finns utredda fall där det har varit händelser i tonåringars liv som varit traumatiska och som framkallat fenomenet och detta går över efter ett par månader och när man utrett vad som hänt huvudpersonen så har fenomenet försvunnit. Kontakta en psykolog eller psykiatriker.

Ett vanligt spökeri kan pågå i generationer och här kan man etablera kontakt och det vill dessa andar, de har en historia att berätta och för att kunna få ro så måste kontakten etableras. Dessa berättelser kan handla om vad som helst och det kan också vara som så att de letar efter sina anhöriga, kan inte få ro pga oro (för familj etc), att anden inte ens vet om att han/hon är död etc.

En ande kan gå väldigt långt för att kunna få kontakt med en person såsom bullra, knacka i väggar, blinka med lampor eller växla kanaler på tv:n, putta ner saker och ting från bokhyllor/bord etc. Detta gör de också för att visa ”jag är här” och också ropa på hjälp då de vet att detta är störande för den hemsökte som då få göra vad han/hon kan, för att kontakten ska kunna etableras.

Det finns de som tror att ett spöke som visar sig blodigt, hotfullt (på ett eller annat sätt), egentligen är en gengångare vilket är helt fel. Det är ett spöke och gör allt för att få hjälpen som behövs och många av de vill inte skrämma någon men vad ska de göra? Detta är det enda sättet som finns, på att få vår uppmärksamhet genom att föra ett herrans liv eller kasta saker.

Vissa spöken visar sig inte helt och hållet, ens för oss medier, och det hela handlar om energier och hur stark anden är och att de inte vill visa sig.
Ta kontakt eller kontakta ett medium.

Vad gäller gengångare så är det omöjligt att etablera någon som helst kontakt mellan gengångaren och personen som upplever den. Scenerna är som tagna ur en film, samma sekvens spelas upp om och om igen.

Gengångaren visar sig bara för den känsliga och man kan kalla fenomenet en tillbakablick i historien, många är fallen som är exakta beskrivningar av dramatiska händelser. Därför vill forskare säga att detta är ett psykometriskt fenomen eftersom händelserna har kunnat identifieras i detalj och för att gengångaren är knuten till plats/rum i historien. Här behövs det en spökjägare.

Vad som är viktigt om ens hem är hemsökt, är att så detaljerat som möjligt, skriva ner alla händelser, prata med anden högt ”detta accepterar inte jag, lägg av” eller om man vågar, ta kontakt själv eller ta kontakt med ett medium. Anden vet att kontakten är viktig och att personen (den hemsökte) är länken till omvärlden så därför lyssnar de på vad man säger till dem. Av egen erfarenhet så kan jag säga att om man försöker nonchalera det som sker i ens hem, istället för att försöka hjälpa, så blir det värre.

normal

De flesta spöken håller till på vissa särskilda platser.
Man kan alltså säga att de är bundna till den/dessa platser.
Det finns människor som är känsligsa för den enegri som spökerna är/har.