Hem

Spökfördrivning

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 183884, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Isendre
är Praktiserbart

Hur man fördriver spöken. Vissa skrämmer människor, andra sägs vålla direkt skada. Det finns olika anledningar, men de flesta vill inte ha dom i sina hus.

Alias: att bli av med spöken, bli av med spöken, få bort spöken, fördrivning och spökfördrivning

normal

Det första man nog frågar sig vid spökerier är hur man vet om spöket vill en ont eller väl? Här torde det du känner hos dig själv vara svaret. Känner du dig illa till mods, lugn, stressad, glad, ledsen, osv...? Generellt gäller att man ska tysta sina egna tankar för att känna av omgivningen. Lita på din känsla.

Nästa steg är att bestämma sig om och i så fall hur man vill närma sig detta fenomen. Jag har här sammanställt en del tips på hur man kan gå tillväga. Man kan enkelt dela in de olika metoderna i tre kategorier:

a) avskärma sig från spöket
b) kontrollera spöket
c) ta bort spöket

1. Att avskärma sig från spöket

  • Flytta. Detta är dock oftast inte ett alternativ med tanke på hur omständligt och kostsamt detta kan vara.

2. Att kontrollera spöket

  • Genom att högt och tydligt säga stör mig inte till spöket.
  • Genom att ha massa ljud och folk omkring sig. Detta är uppenbarligen en mycket tillfällig lösning.

3. Ta bort spöket

  • Rening. Reningsritualer är högst personliga. Man bör skapa sina egna ritualer och formler, men självklart går det bra att testa och se om det kanske fungerar med t ex någon av nedanstående metoder.

En metod att rena ett hus/lägenhet/rum är att använda sig av salvia. Dock inte vanlig salvia. Det bör vara vitsalvia och seder tillsammans. Tänd salvia/seder-knippet så att det glöder. Sedan går man runt i huset med det o låter röken sprida sig. Låt fönstrena vara öppna. Fokusera på hur all energi blir ren och hur den dåliga energin följer med röken ut ur fönsterna och sprider sig för att försvinna i alltet.

Man kan också försöka sig på en annan sorts reningsritual, där man sprider sin egen energi i rummen i huset. D.v.s. att rena med sig själv.

  • Skyddssymboler. Att rita in personliga skyddssymboler i luften i huset. I detta fallet krävs det dock att man har en ganska god kännedom i ämnet. Symboler är precis som reningsritualer också personliga, men om man vill använda symboler konstruerade av andra kan man använda t ex pentagrammet.
  • Att fånga spöket. T ex genom att lura ner spöket i ett ihåligt föremål.
  • Att tvinga spöket att gå till ljuset. Här handlar det om att försöka övertala spöket att han/hon är just ett spöke och att denne skulle få det mycket bättre i andevärlden. Förmodligen kommer man att behöva fråga varför spöket är kvar i vår dimension. Kanske finns det en olöst konflikt kvar från då spöket levde i en fysisk kropp. Försök då att lösa problemet.

normal

När det gäller spökfördrivning så finns det gemensamma nämnare med hemsökelse, som medium tar man kontakt med anden och kanaliserar andens berättelse och varför han/hon vandrar.
Oftast är anden fast i den fysiska världen och oftast till det egna huset, att de väntar på någon eller inte hittar någon t e x en anhörig.
Det finns också andar som helt enkelt inte får ro och då kan det handla om en snabb och oftast våldsam och helt oväntad död. Då kan det också vara som så att anden inte vet att han/hon är död och inte vet var de är någonstans, det fysiska har plötsligt försvunnit och verkligheten de kände, är borta.
Det de då gör, är allt för att försöka få kontakt så de får den hjälp de behöver och därför hemsöker de hus/hem/familjer vilket självklart kan vara nog så skrämmande.

Ett medium går igenom huset och följer på så sätt andens spår och energin och lokaliserar epicentrum (där energin utgår ifrån) för att sedan ta kontakt.
Man berättar för närvarande vad man upplever när man följer anden och känner energin och detta kan oftast bekräftas av de boende.

Alla medier jobbar inte på samma sätt när de tar kontakt med en ande, vissa är trancemediala, d v s att anden går in i mediets kropp för att berätta, de flesta gör som jag och kanaliserar budskapet/andens berättelse.
Under tiden man har kontakt så försöker man öppna dörrar så att anden själv känner friheten att gå, på så sätt så förstår anden att det är dags.
Många andar förstår inte att de inte har i den fysiska världen att göra, de kanske anser att huset måste vaktas e t c men när dörren öppnas, så kan anden gå i frid.
Det första man måste göra är att lösa kopplingen som finns mellan anden och huset/hemmet för oftast så finns det en och även om så inte är fallet, så måste anledningen till oro fram.
Det går aldrig att ”bara” dundra in i ett hem som hemsöks, guida en ande till andra sidan och sen hoppas på det bästa.

När anden har gått så kan man behöva rena platsen från energier, även om de flesta följer med anden och detta kan man göra på olika sätt.
Det är inte alltid man behöver göra det och man får också utgå från sig själv, alla har någon metod som fungerar bra.

De har alla en anledning till att besöka oss, även om vi kan uppleva ett starkt obehag eller en oerhörd rädsla men roten till besöket är det viktiga. Vid pendling kan man också få kontakt med oroliga andar och då får man göra som man nu läst.
Vid extremt svåra fall av hemsökelse/spökfördrivning kan man få använda alla metoder man kan och kanske även återkomma till platsen igen eller kontakta spökjägare.

normal

"Räddning"

Räddning är inget man bör hålla på med/försöka sig på om man inte är utbildad och erfaren. Behöver man spökutdrivning så bör man kontakta ett seriöst och erfaret medium.

När vi ska hjälpa över en ande till andra sidan är det självklart viktigt att börja med att kommunicera med anden för att se efter varför han/hon är kvar.

Ibland vet inte ens anden om att han/hon är död. Då får man börja med att försöka förklara det. Det kan inte vara så trevligt att leva som en jordbunden ande. Vi gör dem en stor tjänst när vi hjälper över dem på andra sidan. Men det går inte att tvinga över en ande till andra sidan. Men vi kan berätta för dem hur de ska göra för att gå över samt berätta för dem att det inte är något farligt. Det är tydligen väldigt vanligt att anden är rädd för det där ljuset och därför inte vågar gå in där. Ibland kan anden även förknippa ljuset med helvetet som kyrkan ville få oss att tro att vi skulle hamna om vi syndade. Ljus kan ju lätt förknippas med djälvulens eld. Det har hänt att anden stannar kvar pga att den själv anser sig ha syndat o därför inte vill gå mot ljuset i fall något hemskt skulle hända dem där.

Anden har ju självklart känslor precis som vi och vi måste vara väldigt ödmjuka o förstående i vår kommunikation till dem. Vi måste på ett tryggt sätt förmedla till dem att det är för att hjälpa dem vi ber dem gå mot ljuset.

Efter att man hjälpt anden över till ljuset kan det vara skönt att rena sig själv och huset från gamla energier. Det kan man bla göra med salvia eller havssalt.