Hem

Ondska

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 418, v6 - Status: normal.
Försteredaktör: Manna
Denna text är importerad från /old/psi/ondska.html
är Upplevbart

Ondska kan definieras på två sätt. kraft eller materia på fel plats eller i fel tid där resultatet blir ondska. Eller att den individuella synen på en handling bestämmer ondska och godhet.

Alias: det onda, ond, onska och ont

normal

Fel tid, fel plats

Ondska kan kort och gott definieras som kraft eller materia på fel plats eller i fel tid. Samma företeelse kan alltså vara både god och ond, beroende på dess läge i tid och rum.

För att ta ett enkelt exempel: ett brinnande vedträ är till nytta när det ligger i öppna spisen, men inte när det hamnar i gardinerna så att huset brinner ner.

På samma sätt är det med vissa mänskliga ideal. De gamla krigiska korsfararna skulle med rätta betraktas som patologiska mördare om de dök upp i vårt nutida samhälle. Omvänt skulle de pacifistiska idealen var helt malplacerade i forntiden.

Lika fel är det att i vårt nutida samhälle försöka manifestera förhållanden som hör framtiden till. I tider som våra, på gränsen mellan två tidsåldrar, finns det en hel del av denna typ av obalans. Många andligt intresserade personer låter pendeln slå över för långt och försöker förverkliga sådant som inte är menat att bli verklighet än på många århundraden. Vi hör mycket om hur saker och ting skall vara i den Nya Tidsåldern -- men många av dessa ting är inte mogna att manifesteras ännu.

För att ytterligare komplicera bilden talar Mysterierna om två olika sorters ondska, nämligen den negativa och den positiva.

Nybörjarens risker

Många som funderar över att börja med ockulta studier oroar sig för att komma i kontakt med vad man lite löst kallar onda krafter.

Nybörjaren inom det ockulta löper mycket liten risk att konfronteras direkt med den Positiva Ondskan. Man är skyddad just genom sin nybörjar-status, för de onda krafterna anser det helt enkelt inte värt att lägga ner någon möda på att ge sig på en nybörjare, som inte utgör något hot.

Är man dessutom medlem i en kontaktad ockult skola på Ljusets Väg, den Högra Vägen, har man ett mycket starkt beskydd av skolans gruppmedvetande samt av de sigill som uppträder i ens aura genom ens medlemskap i skolan, någonting mycket kraftfullt och märkbart på de inre planen.

Studiet av Ljusets Mysterier leder dessutom oundvikligen till större integration och helhet, om det utförs och leds på rätt sätt, samt till en höjning av den allmänna vibrationsnivån, vilket ytterligare ökar skyddet.

Den som funderar på att börja med ockulta studier behöver därför inte låta sig avskräckas av tanken på att behöva brottas med ondskans krafter.


normal

Handlingar betraktade av olika personer beskrivs olika. Därmed blir ordet onska och godhet subjektiv. Deta även om man räknar med orsaken till en vis handling. Men det som oftast kallas onska är en handling med grunden i egoistiska behov.

normal

Jag tror inte på ondska - bara på rädsla. Det finns två grundkänslor kärlek och rädsla. Men rädsla i sin tur kan föda ondska. Det finns inga onda människor, utan bara okunniga människor.

Det onda kommer ifrån vår föreställning, skapat av våra tankar. Helvetet är skapat av människors tankar på jorden. Helvetet existerar bara på jorden, inte i andevärlden.

normal

Ond (and, ånd) är även ett fornordiskt ord för ande. Det handlar då om själlöshet och behöver inte innebära onda handlingar.
Skillnaden mellan ont och gott är inte SÅ stor.