Hem

Positiv ondska

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 476, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
Denna text är importerad från /old/psi/ondska/positiv.html
är Upplevbart och Praktiserbart

Med positiv menas ett aktivt och organiserat motstånd mot det kosmiska framåtskridandet

Alias: den positiva ondskan, den positiva ondskans krafter och positiva

normal

Med positiv menas ett aktivt och organiserat motstånd mot det kosmiska framåtskridandet.

Vi skall vara helt på det klara med att det är Positiv Ondska vi avser när vi talar om svart magi. Här hittar vi de krafter som aktivt söker splittring, de krafter som vill föra manifestationen tillbaka längs involutionens väg, och på så sätt gradvis upplösa universum och allt som finns däri.

Den Positiva Ondskans krafter motarbetar alla framsteg, skapar splittring och alienering, förslavar människan, dödar, våldtar, utnyttjar. Den försöker så split och oenighet i alla sammanhang, den motverkar alla sociala framsteg, hetsar människa mot människa, och gläds åt grymhet, lidande, folkmord och utplåning.

Den Positiva Ondskans mål är inte evolution utan devolution. Och därmed är det Utplåningens Väg.