Hem

Lidande

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 526583, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: parax

Alias: lidande

normal

Lidande - en väg till personlig mognad

Det är genom lidande som vi utvecklas, lidande är en väg till personlig mognad. Lidande får oss att växa och se ljuset. Utan lidande blir det inget framåtskridande. Lidande lär oss att se nya utvecklingsmöjligheter. När vi lider eller när vi upplever lidande på nära håll värnar vi om livet och om varandra. Detta lär oss att glädjas åt stunden och tillvarons små ting. Förståelsen för andras lidande ökar och på så vis utvecklas vårt inre känsloliv. Lidande får oss att släppa hämningar och begär. Det får oss att älska våra nästa och se ljus i förödelsen i avsaknaden av personlig vinning. Lidande är vår allra största läromästare i vår vandrig mot ljuset.

Vi kan bara rena vår själ genom eget handlande, på det sätt vi lever på och det sätt vi handlar mot våra medmänniskor. Vår karma är vår egen och har vi förorsakat lindande för andra så vår vi själva utstå lidande. Detta är en kosmisk sanning och en kosmisk lag som vi inte kan ändra på.