Hem

Personutveckling Utveckling

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 4217, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: fredrik
är Praktiserbart och Utveckling

Hur en människa utvecklas i sitt inre jag. Kan också vara andras uteckling av deras inre jag.

Alias: personutveckling och självkännedom

normal

Ordet självkännedom kommer från Antikens grekland och betyder, känn dig själv.

Apollon var den mest vördade av de Grekiska gudarna och anses vara ljusets och solens gud. Men även vetenskapen, skaldekonsten och musikens beskyddare.

Till hans helgedom i Delfi vände sig privatpersoner, statsmän och hela städer för att söka råd. Oraklet i Delfi, gudens svar utformades efter en mystisk seans av Apollons prästerskap.

Vi använder begreppet för berätta att vi arbetar med att lära känna oss själva, självkännedom.