Hem

Hypnos Förändrat medvetandetillstånd

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 164, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Isendre
Denna text är importerad från /old/psi/hypnos.html
är Praktiserbart , Trobart , Upplevbart och Förändrat medvetandetillstånd

Kopplingen mellan hypnos och psykiska fenomen går tillbaka till Mesmers dagar på 1800talet.

Alias: hypnos

normal

Kopplingen mellan hypnos och psykiska fenomen går tillbaka till Mesmers dagar1800talet. Bland de första att använda hypnos var Gilbert och Janet som upprepade gånger lyckades få en kvinna vid namn Leonie att gå i hypnos på ett avstånd av en knapp mil. Hypnos på avstånd har demonstrerats flera gånger, bl a av den sovjetiske forskaren Vasiliev. Till något som kan kallas hypnosens högre fenomen räknas bl a sinnestransposition. Försökspersonen kan då läsa med fingrarna eller med ögon i nacken. Vid ett annat vanligt försök placerar man ett glas med vatten framför försökspersonen och sticker en nål i, varvid personen reagerar. Det ser alltså ut som personens känsel är förflyttad till glaset.

Det har gjorts ett stort antal experiment med hypnos inom parapsykologin, framför allt där försökspersonen fritt får berätta vad han/hon upplever. Dessa försök visar mycket klart att det är lättare att demonstrera ESP i hypnos än i vaket tillstånd.


normal

Fabeln om de 4 blinda männen som skulle beskriva en elefant är en bra jämförelse med psykologins historia när det gäller misslyckade försök att skapa enhetliga definitioner och teorier om de fenomen som man velat studera.

De undersökte ju alla samma djur fast olika delar av det och med hjälp av olika sinnen. Därav kom de alla fram till helt olika beskrivningar av samma djur. De hade ju alla rätt men de fick en hel del problem med att komma överens om vad de observerat. Samma problem kommer igen vid definitioner/teorier om hypnos. Dvs, tendensen att förklara hypnotiska fenomen utifrån en enskild faktor. Med de kunskaper vi kan sägas ha idag om hypnos är det svårt att hitta någon enhetlig definition av begreppet.

De flesta är överens om att ett hypnotiskt tillstånd är ett förändrat medvetandetillstånd som skiljer sig både från det vakna tillståndet och i från sömn. Definitionen är emellertid varken särskilt exakt eller lämplig för att ge en mer kvalitativ förståelse av fenomenet.

Några av de mest kända (det finns många fler) definitionerna av hypnos är:

1. Ett tillstpånd av intensifierad uppmärksamhet och mottaglighet och ökad förmåga till sensorisk föreställning.
2. Ett psykofysiologiskt tillstånd av förändrat medvetande som kännetecknas av ökad suggestibilitet, begränsad uppmärksamhet och selektiv vakenhet.
3. En regression till mer ursprungliga funktionsnivåer som gör det möjligt att idéer accepteras genom suggestion.
4. Ett tillstånd med subjektiva och kvalitativa medvetandeförändringar som karakteriseras av ökad koncentration, fördjupad avslappning och ökad beredskap till att reagera på suggestioner och föreställningar.

Det finns två st huvudinriktningar/läror inom hypnos-forskningen, de anser bägge två att de är den riktiga, dessa läror är:

1. ERNEST HILGARDS
2. MILTON ERICKSONS

Jag tänkte här beskriva lite om ett bidrag som kommer från Ernest och de är den sk. Hypnos-skalan SHSS Form A.

Den påminner en del om Form C, så jag går inte närmare in på den utan tänkte bara tala om resultat/poängfördelningen när den ges till ett 1000-tal Fp.

(Antal Fp)

110 x
100 x
 90 x
 80 x x
 70 x x x x
 60 x x x x x x x x
 50 x x x x x x x x x x
 40 x x x x x x x x x x x
 30 x x x x x x x x x x x x
 20 x x x x x x x x x x x x x
 10 x x x x x x x x x x x x x
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (SHSS Poäng)

normal

När jag intervjuade skeptikern och trollkonstnären James Randi, visade det sig att han inte trodde att hypnos är ett verkligt mentalt tillstånd, skilt från den vanliga medvetenheten. Han menade att den hypnotiserade bara spelar med i ett spel för att behaga hypnotisören. När en hypnotiserad person ses hoppa omkring på scenen som en groda, beror det alltså bara på att han vill göra hypnotisören till viljes genom att delta i hans lek.

En sådan uppfattning om hypnos är inte ovanlig bland skeptiker. Tidskriften Skeptical Inquirer och The Skeptic har nyligen haft artiklar, där det gjorts gällande att hypnos inte finns.

Vi får veta att trollkonstnären Krestin har lovat att betala 100 000 dollar till den som kan bevisa att hypnos finns. Det gäller att demonstrera existensen av ett specifikt tillstånd, kallat hypnos, som skiljer sig från vanlig medvetenhet; det måste klart kunna visas att vad som kan göras under hypnos inte kan reproduceras utan detta tillstånd.

En amerikansk professor emeritus i psykologi, Robert A Baker, har skrivit en bok mot hypnosen. Han citeras i Skeptical Inquirer: Egentligen kan ordet 'hypnos' alltid sättas inom citationstecken eftersom det inte existerar något sådant som hypnos.

Tydligen är det så att personer som har svårt att erkänna existensen av paranormala fenomen också kan ha svårt att tänka sig att hypnos är ett verkligt tillstånd.


normal

To: Michael Nordstedt

MN>>>>> Lars-Erik unesthal har gett ut Svenska och engelska skrifter som e' mycket bra.

JL>> Och han har skrivit en artikel i senaste Sökaren också!

MN> Du skulle inte kunna referera lite ur den?

L-E Uneståhl skriver i sin artikel Hypnos - en mänsklig resurs om

1. Hypnos förr
2. Vad är hypnos?
3. Några hypnotiska fenomen
4. Teorier om hypnos
Under de senaste 20 åren har en markant omsvängning skett i Västerlandet i fråga om attityden och intresset för förändrade medvetandetillstånd. Allt fler människor sysslar med meditation, yoga, självhypnos, autogen träning, mental träning, etc, som alltsammans innebär förändrade medvetandetillstånd.

Den information vi normalt tar emot, kodas genom vår referensram. Denna innehåller våra tidigare erfarenheter och allt det vi lärt oss. Genom den sker en realitetstestning, och den stimulering och information som inte stämmer med personens egna subjektiva verklighet, förkastas. Under hypnos minskas realitetstestningen eller försvinner helt. Detta gör att den så kallade verkligheten lättare kan omformas i önskvärd riktning.

Om man kombinerar denna realitetstestning med vad jag hörde under hypnosprogrammet; att under hypnos blir personen allt mer och mer koncentrerad på allt mindre och mindre, så har man väl en ganska bra beskrivning?


normal

Induktion

Du lägger dig ner och 'någon' säger följande till dig:

Jag vill nu att du sluter ögonen... och lyssnar till vad Jag kommer att säga...tänk dig att du befinner dig på en gräsäng... det är varmt...solen skiner... vinden smeker mjukt... mjukt över din kropp... En bit bort ser du ett antal får...ett antal får... både svarta och vita...Hur många ser du?... Bra...om ett litet tag kommer dessa får... både svarta och vita...att börja hoppa över ett litet staket... hoppa över ett litet staket...hoppa över en och en... en i taget...I takt med att Jag räknar... kommer de att börja hoppa... en och en ....ok... 1...2...3...4...Stopp Vilken färg vad det på det sista fåret?

(Samtigt som du svarar lyfter 'någon' upp din ena hand, den kommer då att stanna kvar upplyft (kataleptiskt) dvs du är i lätt hypnos.)

normal

Handlevitation

Sätt dig bekvämt och rak i ryggen (bäst i längden). Ta några djupa lugna (ganska långsamma) andetag (för att lugna dig). Himla med ögonen mot en punkt i taket tills du vill sluta ögonen (för att ögonvinkeln dels tar dig närmare alfa-nivå och dels för att göra det lättare att slappna av i ögonlocken). Ta ytterligare några lugna djupa andetag (genom näsan). Gå igenom varje kroppsdel och säg mentalt hur du slappnar av i kroppsdelen och går djupare in i hypnos. När du gått igenom hela kroppen (helst uppifrån och ner) kan du förstärka avslappningen genom att mentalt helt koppla bort kroppsdel efter kroppsdel (nerifrån och upp). Säg sedan något typ jag låter nu mitt medvetande sjunka ner i hypnos. För att sedan gå djupare kan du räkna långsamt baklänges från 100 eller 50 om du tycker 100 är för långt. (Jag räknar från 20 vanligtvis.) Försök under nedräkningen att känna hur du går djupare. (En slags baskänsla tycker jag det liknar.)

Se sedan till att fötterna är på golvet. Lägg din starkaste hand (eller skrivhand) på motsvarande knä med handflatan nedåt och fäst blicken mitt på handflatan. Öppna ögonen lagom mycket och försök att inte gå upp ur medvetandetillståndet. Du ska sedan föreställa dig hur handen känns lättare och lättare och hur en kraft drar och trycker handen uppåt, uppåt. Du flyttar aldrig blicken från mitten av handflatan utan ser på den punkten och känner hur handen stiger av sig själv utan dina musklers hjälp. FÖRESTÄLL dig detta. Gör det och det kommer att kännas som om handen verkligen svävade. Sakta, sakta, sakta stiger handen uppåt. Den kommer att dra och tryckas upp mot mitten av din panna och du kommer hela tiden följa med blicken på samma punkt av handen utan att röra huvudet. När handens ovansida rör din panna kommer det psykiskt ske en urladdning - föreställ dig det - som kommer att skjuta dig in i djup hypnos. Du sluter vid det ögonblicket ögonen och kämpar inte alls emot omvälvningen i ditt sinne.

Ovanstående handlevitation är inte något som bara används i Silvametoden utan används ganska vanligen av hypnotisörer. Det är ett sätt att själv försätta sig i hypnos. Man hamnar på theta-nivå vilket är djupt nog för att suggesteras av en utomstående.

Egentligen finns det faror i att hypnotisera sig själv på detta sätt så du bör egentligen vara mycket försiktig. Det finns dels en fara i att man kan fastna i ett annat medvetandetillstånd och inte kunna komma ur. Du kan t o m hamna i en slags koma. En andra fara ligger i att förträngda minnen kan dyka upp i ditt sinne och te sig fasligt verkliga. Det kan handla om olyckshändelser eller något annat. Detta kan försätta dig i ett tillstånd av chock. Därför rekommenderar hypnotisörer att man inte experimenterar på egen hand. (För mig är det en viss skillnad då jag hade ledning under kursen och där förbereddes för egna övningar.)

Men första steget är lik vanlig meditation och är inte så farligt. Så om du lämnar ute handlevitationen (dvs andra stycket) och bara nöjer dig med att räkna ner dig så ska inte risken vara så stor. Ta det försiktigt och lita på dina känslor. Gör inget som du tycker är obehagligt. Vid upprepat användande blir meditationen mer och mer bekväm och en behaglig upplevelse. Mycket bra för att förebygga spänningshuvudvärk.

normal

Nyttig information om Hypnos

Hypnos, teori & praktik

Många är det som höjer på ögonbrynen när man nämner hypnos idag,
de flesta tar det som nått konstigt hokus-pokus, där folk kan fås att göra de mest besynnerliga saker till synes mot sin vilja. Faktum är att hypnos används flitigt inom psykoterapin för att exempelvis ta bort blockeringar i minnet eller för att lindra traumatiska upplevelser och inte alls för att få människor att begå brott mot sin vilja eller liknande, eftersom såna saker är omöjliga.

Vad är hypnos

Hypnos är grekiska och betyder något i stil med sömn, faktum är att det inte alls är någon slags sömn, det är ett tillstånd av djup avslappning där sinnet är mer mottagligt för stimulans än i vanligt tillstånd. De flesta har till och med befunnit sej i hypnos utan att de har vetat om det. Hur många har inte satt sej i bilen eller bussen efter jobbet, och klivit ut bara för att upptäcka att själva resan är borta ut minnet? Det är ett tillstånd av hypnos, man är bara inte medveten om det under tiden. Det är nog många som drar paralleller mellan trance och meditaion, och jag ska inte avskriva det eftersom det i många fall kan innehålla exakt samma saker, så egentligen kan man nog säga att hypnos är västvärldens motsvarighet till meditation.

Användningsområden

Det finns otaliga användningsområden för hypnos, både beprövade och obeprövade. Det finns otaliga historier om människor som till exempel har botat sin cancer med självhypnos, sänkt sitt blodtryck, eller stoppat blodflöden i sår som annars skulle lett till död genom förblödning. Men hypnos behöver inte alltid ha medicinska anknytelser. Många som regelbundet använder självhypnos får finna sej i att få starkare intuitionsförmåga, men varför nöja sej med intuition när man kan öppna sitt tredje öga och till och med bli synsk? Otaliga människor använder självhypnos som en grund för astralresor, andra använder det för fjärrskådning och vissa använder det som enbart avslappning.

Gränserna för vad du kan göra med hypnos sätter du själv, har du dåligt självförtroende? Svårt att tala in för folkmassor? Koncentrationssvårigheter, närapå allt kan uppnås genom hypnos. Härmed är det inte sagt att du ska sluta gå till läkaren och tro att du är en supermänniska.

Tänkvärt

Innan man försätter sej i hypnos kan det vara en bra idé att sätta upp ett mål för sessionen, om man gör det har man något att sträva efter och då blir det lättare att koncentrera sej på sin uppgift.
En sak som många nybörjare verkar rädda för är att ”fastna” i hypnos, det är en helt obefogad rädsla, då man helt och hållet kan bestämma själv när man ska lämna hypnosen, och man kan inte råka ut för något som kan skada en när man befinner sej i hypnos. Andra är rädda för att någon ska hitta dem och få dem att göra saker de inte vill under tiden de är i hypnosstadiet, det är ännu en obefogad rädsla, det GÅR inte att göra något man inte själv vill, så man kan inte bli tvingad till något. Hypnos är inget luddigt tillstånd där man inte har kvar sitt omdöme.

Suggestion

När man jobbar med hypnos så skulle man kunna säga att suggestion och visualisering är A och O för att uppnå sina mål. Suggestion är helt enkelt att föreställa sej något och få ditt sinne att acceptera det som sanning, men här gäller det att se upp. Om ditt mål är att sluta röka och du under hypnos upprepar för dej själv: ”Jag är inte röksugen, jag är inte sugen på att röka” får det garanterat bakslag, varför?

TÄNK INTE PÅ EN ROSA ELEFANT!!!

Vad var den första bilden som dök upp i ditt huvud när du läste raden ovanför? Ja, precis en jättefin rosa elefant som för ett tag tog upp hela ditt sinne. Och varför är det på det viset? Ingen kan nog säga med säkerhet varför det är på det viset. Detta kallas negativa suggestioner, knepet ligger i att istället använda positiva suggestioner, till exempel om du vill sluta röka: ”Jag känner att röksuget minskar, min kropp känns friskare och luften är så frisk utan rök”, med andra ord, se upp för att använda ordet INTE i suggestioner. Försök alltid att koncentrera dej på vad du vill känna istället för att koncentrera dej på vad du inte vill känna.

Visualisering

Visualisering, många snubblar på detta som är så viktigt inom hypnos och många meditationstekniker, problemet ligger nog i hur många beskriver just visualisering, de flesta säger att visualiseringsförmågan är förmågan att se något tydligt för sitt inre öga, det är egentligen bara en halvsanning, man kan nå lika långt genom att bara föreställa sej känslor och förnimmelser. Om du har förmågan att ”se” tydligt för ditt inre öga är det bra, men det är inte nödvändigt, istället kan du använda känslor. Om du har svårt att ”se” dej själv sjunka genom madrassen för att du är så tung, kan du istället föreställa dej hur det borde kännas att vara så tung, känn hur din kropp blir tyngre och sjunker. Använd den metod du tycker är lättast, om den ena känns svår brukar den andra kännas lättare, och med lite övning och tålamod kommer du snart att behärska båda metoderna, även om det inte är nödvändigt.

Vad hypnos består av

Den första delen kallas induktion och går ut på att få kroppen så avslappnad som möjligt. När du övar kommer du säkerligen att somna under den här delen åtminstone nån gång, de bästa metoderna för att förhindra att man somnar är att undvika att öva i sängen, då du är närapå ”programmerad” att somna när du ligger i sängen, detsamma gäller för att träna på kvällen eller nattetid.

Nästa steg är att koncentrera dej på något du tycker om, föreställ dej ett favoritställe, och koncentrera dej på hur avslappnande det är och känn hur alla bekymmer rinner av dej. Detta är för att skingra det virrvarr av tankar som far omkring nådlöst i ditt huvud under dagtid, så som ”Jag får inte glömma att vattna blommorna”, ”Fanken, jag glömde att köpa mjölk på hemvägen”. När du sedan känner dej avslappnad och bekymmerslös kan du fortsätta med att ta itu med ditt problem eller ditt mål som kanske är att besöka ett tidigare liv.

När du har satt upp ett mål för din session, som du bör göra innan du försätter dej i hypnos, ska du tänka på att bara ha ett eller så få mål som möjligt med sessionen, det går åt mer energi ju fler mål du har, och dina suggestioner blir inte lika verkningsfulla som när du bara har ett mål.

En annan sak att tänka på är att när sessionen är slut så fortsätter dina suggestioner att verka, kanske det inte märks men de gör det i bakgrunden med avtagande styrka, och för att nå önskat resultat kan det krävas ett antal sessioner, ibland kan det krävas väldigt många medan det ibland bara räcker med en eller två sessioner..

Nåja, när du gjort vad du ville ha gjort är det dags att återvända, och det bör göras försiktigt, inte bara hastigt slå upp ögonen och ta itu med dina vardagliga sysslor då också detta kan förminska verkningsgraden på dina suggestioner.

Vardagsövningar

Fantasi och föreställningsförmåga är som sagt ganska viktiga nycklar för att lyckas och det är ganska enkelt att träna upp dessa delar.

Varje dag när du har lite tid över, du kanske sitter i en buss eller på ett pendeltåg, föreställ dej och dagdröm mycket. Till exempel kan du föreställa dej att du sitter i ett flygplan som lyfter, känn efter hur det känns och försök att göra din fantasi så verklig som möjligt. På kvällen innan du släcker kan du stirra en halvminut på en fläck eller spricka i taket och sedan sluta ögonen, du kommer då att ha en efterbild, försök att se den så tydligt som möjligt, till slut kanske du till och med kan se den lika tydligt som med öppna ögon? Kom ihåg att inte stirra på några starka ljuskällor så du inte skadar ögonen, om inte ett av dina mål är att bli blind förstås... Fantisera och dagdröm mycket så blir det enklare att lära sej självhypnos.

Skillnader mellan ”vanlig” hypnos och självhypnos

Egentligen finns inga klara linjer över var skillnaden går mellan
de två ovannämnda. Men den mest påtagliga skillnaden skulle kunna
vara att du överlåter till någon annan att suggestera dej, medan du i självhypnos försätter dej själv i hypnos (det kunde du aldrig räkna ut själv va?). Det kan kännas en aning svårt att finna sej i att någon annan rotar runt i ditt undermedvetna, så det brukar gå lättare om den som utför hypnos är pålitlig, och som du känner väl. Psyokologer använder ofta hypnos men dom känner du ju inte, varför går det bra ändå? Jo, psykologer vet hur de flestas sinnen fungerar på ett kompetent vis och känns ofta väldigt pålitliga, kanske just
för att du vet att de har tystnadsplikt, eller för att du vet att du kan anförtro dina djupaste problem till dem. De vet också hur man skapar kraftfulla suggestioner.

Gå vidare

Följ inte följande övningar blint, förändra dem om det känns bekvämare på ett annat vis, det är trots allt DU som ska känna dej tillfreds med dem. Övningarna går också bra att utföra med någon annan som hypnotiserar dej, genom att helt enkelt ändra orden ”Jag” till ”du” m.m...

Tappa nu inte modet om du inte lyckas den första gången, ibland kan det krävas några månader av träning, jag har hört att felet till och med kan ligga i att du försöker för hårt, huruvida det stämmer eller inte har jag själv ingen aning om för att vara ärlig.

Det går också utmärkt att läsa in övningarna på kassettband eller annat ljudmedia om du vill, annars kan du helt enkelt ”tänka” dej igenom övningarna.

Övning 1 –Grunden til hypnos, induktion.

Spela in eller memorera följande text. Sätt dej eller lägg dej bekvämt tillrätta så att du inte blir störd av några intryck som, till exempel att en kant skaver på armen eller liknande. Gå igenom den tills du känner dej tillfreds med resultatet, som bör vara en djup avslappning. Text inom citationstecken är den som spelas in eller repetaras tyst i ditt sinne. Om du spelar in texten, tänk på att tala med monotom röst då det lättare försätter dej i önskat medvetandestadium.

Börja med att lägga/sätta dej tillrätta bekvämt och ta ett liten stund på dej att låta andningen bli regelbunden och slappna av.

”Jag koncentrerar mej på fötterna, flyttar alla tankar till mina fötter,

hur känns de? Jag känner alla leder blir mjukare, alla muskler slappnar av,

och en tyngd börjar sprida sej i fötterna”

Paus på två sek.

”Jag känner tyngden i fötterna och den börjar sprida sej uppåt smalbenen,

en svag känsla av värme sprider sej i takt med tyngden och avslappningen stiger

upp i smalbenen.”

Paus på två sek.

”Jag känner hur tyngden börjar arbeta sej upp, långsamt, upp i låren.

Den sköna varma känslan sprider sej i låren samtidigt som jag andas lugnt och stilla.”

Kort paus.

”Benen känns djupt avslappnad, i takt med min andning blir mina ben mjukt, skönt

avslappnad.”

Kort paus

”Jag känner hur min mage och mitt bröst höjer och sänker sej i takt med min andning,

jag tar tre mycket djupa andetag bara för att känna den bekväma känslan när luft rör sej

ut, och, in genom lungorna. Känner hur avslappningen sprider sej ändå från tårna och upp, upp till bröstkorgen och sakta högre upp mot axlarna.”

Kort paus

”Hela min kropp känns avslappnad, det är bara nacken, halsen och huvudet kvar innan jag kommer att vara fullständigt avslappnad, i hela min kropp. En fridfull, lugn avslappning”

Kort paus

”Jag känner att jag börjar bli medveten om varenda muskel, varenda nerv som sitter innanför huden i halsen och i nacken, jag känner hur de slappnar av, slappnar av så mycket att det känns som om huvudet sjunker ner ännu djupare i madrassen.”

Paus på två sek.

”Jag känner att jag nu är fullständigt avslappnad, hela vägen upp, från tårna,

fötterna, benen, magen och bröstet, ända upp till hakan. Det känns som en tyngd,

och den tyngden, precis på samma sätt som förut, börjar stiga uppåt, genom hakan,

upp till ansiktet. En behaglig värme börjar sprida sej i mitt ansikte, sprider sej vidare runt hela mitt huvud och lämnar efter sej en behaglig avslappnad känsla.”

Paus på två sek.

”Jag kommer nu att räkna, från tio, ner till noll. När jag nått noll kommer du att vara djupare avslappnad än du kan minnas att du någonsin varit förut. Tänk dej att du står,

högst uppe i en trappa, koncentrera dej så mycket att du nästan kan se din omgivning.

För varje siffra jag säger, ta ett steg nedåt i trappan, och var medveten om att när du kommer längst ner, ända till noll, kommer du att vara fullständigt avslappnad, nära sömntillståndet, men ändå kommer du att kunna lyssna och reagera på min röst.”

”10..... Du tar ett steg nedåt i trappan, känner hur din kropp sjunker ned ett snäpp.”

”9..... Känn hur du går djupare och djupare ner, mot en behaglig avslappning”

”8..... Du känner hur din kropp blir tyngre och tyngre”

”7.... Du känner dej mjukt och behagligt avslappnad, och när du tittar nedåt ser

att det vid trappans slut är lite ljusare”

”6.....Du ser hur ljuset kommer närmare och närmare för varje steg du tar, och

din kropp är behagligt avslappnad.”

”5.... Nu ser du att det längst ner, där trappan slutar, där finns en stängd dörr,

du är för långt ifrån nu för att se några detaljer, och ljuset är inte tillräckligt starkt ännu,

men du vet att du för varje trappsteg kommer att kunna urskilja fler och fler detaljer

på dörren, och det lilla rummet som trappan leder till.”

”4.... Ju mer avslappnad du blir, desto mer ljus kan du urskilja. Koncentrera dej på dörren, fundera lite på vad den har för färg, titta om du kan se vad väggarna runt omkring har för färg.”

”3.....Nu är det inte långt kvar att gå, och du känner dej väldigt avslappnad, på ett mycket behagligt och bekvämt sätt, koncentrera dej på dörren som finns mitt emot trappans slut, försök att lägga märke till så många detaljer som möjligt, vad är dörren gjord av, är det några sprickor i den?”

”2....Även om jag vet att du känner dej alldeles tung och avslappnad i kroppen, så är det väldigt lätt att röra dej här, du ser dörren tydligt, och ljuset är alldeles lagom behagligt.

Fundera lite på vad du tror finns bakom dörren.”

”1....Den här dörren, det är bara du som kan öppna den, och du har bara ett trappsteg kvar innan du kan öppna den, och du vet att det bakom den inte finns något att oroa sej över. Bakom dörren kommer du att vara fullständigt mottaglig för allt som jag säger, och du vet att det enda som finns bakom dörren är behagligt.”

”0.... Du har nu tagit det sista trappsteget, och går långsamt fram till dörren, titta på handtaget, vad har den för färg? Ta tag i dörrhandtaget, öppna långsamt samtidigt som du vet att det bara finns behagliga upplevelser bakom den här dörren. Gå in och stäng dörren efter dej. ”

Ungefär så går en ganska normal induktion till, och när du kommit så här långt kan du fortsätta med vad du vill. Kom bara ihåg att enbart ge positiva suggestioner.

normal

Personen som ska bli hypnotiserad måste vara villig, avslappnad och man får inte bli avbruten. Säg följande till honom/henne i en fridsam, monoton stämma:
Ta ett djupt andetag genom näsan och håll det medan du räknar till 8. Andas nu ut genom din mun. Andas ut fullkomligt och sakta. Fortsätt att ta långa andetag genom näsan och ut genom munnen. Spänn nu alla muskler i din kropp. Räkna nu nedåt från 10 till 1. Slappna av lång- samt och du finner musklerna väldigt avslappnade. Titta nu på ljuset. För varje andetag du tar, för varje ögonblick som passerar blir du mer och mer avslappnad och fridsam. Ljusets låga är fridfullt och ljust. Medans jag räknar ner från 100, kommer dina ögon att bli mer och mer avslappnade.

Räkna nu ner från 100. För varje 10-tal, säg När jag når xx, kommer dina ögon att bli mer och mer avslappnade. Säg till honom/henne att han/hon får stänga ögonen när han/hon vill. Om personens ögon fortfarande är öppna när du når 50, säg istället för kommer dina ögon att bli, är dina ögon. När ögonen är stängda, säg följande :

Nu ligger/sitter du här och dina ögon är behagligt stängda och du slappnar av mer och mer för varje andetag. Avslappnandet känns skönt och behagligt så du ger villigt efter för den här underbara känslan. Föreställ dig att du ligger på ett moln, vilande fredligt med en mjuk vind som smeker din kropp. En tinglande känsla börjar formas i dina tår och arbetar sig uppåt genom fötterna och gör dom tunga och varma och avslappnade. Molnet är mjukt och stöder din kropp med sin mjuka form. Scenen är fridfull och absorberande. Du blir helt absorberad av friden. Tinglandet rör sig sakta och varsamt uppför dina ben och gör dom tunga, varma och avslappnade. Avslappningen känns bra. Det känns så skönt att slappna av och släppa taget. Tinglingen fort- sätter genom magen som blir varm, tung och totalt avslappnad. Nu går känslan vidare till din bröstkorg och gör din andning väldigt avslappnad. Känslan börjar röra sig ut i armarna och du känner att dom blir tyngre och tyngre medan du slappnar av ännu mer. Du är medveten om den fullkomliga avslappning som sprider sig över din kropp. Känslan sprider sig över din nacke och dina ansiktsmuskler och får dina hopp och din rädsla att flyga iväg.

Om han/hon inte är responsiva, eller om du tror de kommer att somna, säg då Koncentrera dig bara på min röst och ignorera alla andra ljud. Snart borde offret släppa ifrån sig en suck, som om de lämnat sin kropp.
Säg:
Du är i en hall. Hallen är fridfull och trevlig. Medans jag räknar från 10 till 1 vill jag att du går genom hallen. När jag kommer till 1 är du där du vill vara. I ett högre stadium av medvetenhet
Räkna från 10 till 1. Gör det här 3-4 gånger. Säg bara bra saker till offret första gången de är under hypnos. Under hypnosen
När du hypnotiserat dem, måste du vara väldigt försiktig i ditt ordval. Det går t ex inte att säga Ta av dig dina kläder och sätt på kudden! Beskriv saker väldigt noggrant för dem, var dom är, vad dom gör och hur dom känner sig.
Att vakna är lätt.
Säg bara :
När jag räknar uppåt från 1 till 5 kommer du att bli mer och mer vaken. Mer och mer livlig. När du vaknar upp kommer du att känna dig frisk och utvilad och fylld med energi. Både mentalt och fysiskt och du kommer att komma ihåg allting du upplevt under hypnosen. Att vakna upp känns som en nyfödd baby, återfödd med liv och virilitet och en känsla av att allt är underbart.

* Du känner energi rusa ut i dina lemmar.
* Du börjar andas djupt.
* Du börjar röra dig mer och mer och du öppnar dina ögon och återfår fullt medvetande.
* Du är uppåt, uppåt, uppåt och vaknar mer och mer.
* Du är vaken och mår super

normal

Hypnos definierar jag som ett förändrat medvetandetillstånd som utmärks av en kombination av avslappning och samtidig fokusering. Utmärkt sätt att kommunicera med det undermedvetna och därmed effektivt i kombination med terapi (hypnoterapi). Kan även användas i samband med tidigare liv-regressioner och suggestionsterapi. Namnet kommer av det Grekiska ordet för (nervös)sömn men är ej detsamma då man hela tiden är kommunicerbar.


normal

Man måste hålla i minnet att det är ett vanligt missförstånd att hypnos skulle vara något slags säkert sanningsmedel. Visserligen kan man ibland under hypnos få fram dolda minnen, men hypnos är också ett förträffligt medel att locka fram fantasiberättelser. Det är fullt möjligt att ljuga under en hypnos och man kan även blanda in element från nattliga drömmar och sådant man har läst om eller sett på TV.

Om hypnotisören ställer ledande frågor så finns alltså risken att den hypnotiserade personen låter sig ledas bort från sanningen. Det kan också hända att en hypnotisör önskar att få fram en viss berättelse och att hans sätt att bete sig avslöjar hans motiv. I sådana fall kan det hända att den hypnotiserade individen går hypnotisören till mötes och således hittar på detaljer och händelseförlopp som inte är sanna. Att det ibland blir på det viset betyder dock inte alltid att personen ljuger medvetet. Minnen är svårgreppbara och ibland kan människor tro på sina egna lögner. Med andra ord kanske hon inte ens är medveten om att det hon berättar är en lögn.