Hem

Jonas Liljegren

Ändra sidan Detaljer
Medlem 1, nivå 42, ämne 1418, v8
Kallar sig Jonas
Han är 52 år och bor i GÖTEBORG
Kontakt Hemsida, E-post, ICQ , Skype
Uppdaterad 2005-09-11

Denna text är importerad från /old/person/liljegren_j.html
är Skapare av Paranormal.se
är medlem i Svenska Sällskapet för parapsykologisk forskning , #30+ (op) , #förändring (op) , #magi (op) , Sveriges spökjägarnätverk , Informationsgruppen , #gnu (op) , #test (halfop) , #torget (op) , #hjalp (op) , #devel (op) , #TV (op) , #vetenskap (op) , #stammis , #drömmar (op) , JBM , #guide (op) , Helgon.net (aigan) och #Paranormalt (op)

Skapare av paranormal.se. Programmerar i Javascript och filosoferar kring teorier om paranormala fenomen i synnerhet och vetenskapen och framtiden i allmänhet.

Presentation

Jag har under hela mitt liv varit intresserad av magi. Vid ca 13 års ålder fick jag min första bok om parapsykologi (In i det okända). Snart hade jag läst allt i den som handlade om parapsykologi, vissa delar många gånger. Jag började låna böcker om parapsykologi från biblioteket. Under klassifikationen Dop fanns då ca 110 titlar.

Ett par år senare hade jag läst eller tittat igenom alla som jag fann intressanta. Vid 19 års ålder började jag dessutom läsa Journal of Parapsychology och Journal of the Society for Psychic Research samt mycket annat jag kunde få tag på. Jag har försökt att förstå hur världen inklusive de paranormala fenomenen fungerar.

Jag älskar att lära mig nya saker. Jag har många bokhyllor fyllda med böcker, uppslagsverk, dokumentärer och filmer med intressanta koncept. Sitter gärna på kvällarna och lär mig något nytt från Youtube. Jag har lärt mig att snabbt hitta svaren på alla sorters frågor på nätet genom effektiv källkritik och flera perspektiv. Problemlösare är mitt yrke. Jag utvecklar datorprogram och system för informationshantering på webben.

Problemlösning är också min passion. Jag har samlat på mig alternativa lösningar inom många områden som jag tror kan leda till en positiv framtid för mänskligheten. Vetenskap, teknologi, ekonomi, demokrati, pedagogik, psykologi, sociologi, osv. För detta har jag också engagerat mig i flera ideella rörelser, så som Direktdemokraterna, Zeitgeiströrelsen, Occupy och JAK.

Jag är söker kunskapen bakom slöjan. Inte genom logisk slutledning utan snarare genom intuition, syntes och förståelse av sammanhang. Min personlighetstyp INFJ är tydligen den ovanligaste av de 16.

Jag älskar scifi/fantasy och det mesta som handlar om magi eller myter eller en positiv framtid. Jag är omtänksam och lojal. Jag är en aspie vilket betyder att du behöver säga det du menar och exempelvis lägger till just nu om det inte är för alltid. Och jag kan behöva tid att processa ny information, även om det är småsaker.

Jag är singel och söker en skogsälva med öppna sinnen för magiska möten. Kontakta mig gärna på FB om du tror vi har något gemensamt.

normal

Det är jag som startat denna webbplats.

har underämne

Chatt med Jonas Liljegren om parapsykologi
Jonas Liljegrens drömmar
Jonas Liljegrens upplevelse av telempati

har perspektiv på

Jonas Grundelementsteori (Gtn)
Jonas åsikt om Parapsykologin
Skildring av hypnagog hallucination av Jonas Liljegren

har översatt

Föremål

Rider deck (om 0 - Narren)
Rider deck (om 1 - Magikern)
Rider deck (om 10 - Lyckans hjul)
Rider deck (om 11 - Rättvisa)
Rider deck (om 12 - Den hängande mannen)
Rider deck (om 13 - Döden)
Rider deck (om 14 - Alkemisten)
Rider deck (om 15 - Djävulen)
Rider deck (om 16 - Tornet)
Rider deck (om 17 - Stjärnan)
Rider deck (om 18 - Månen)
Rider deck (om 19 - Solen)
Rider deck (om 2 - Översteprästinnan)
Rider deck (om 20 - Yttersta Domen)
Rider deck (om 21 - Världen)
Rider deck (om 3 - Kejsarinnan)
Rider deck (om 4 - Kejsaren)
Rider deck (om 5 - Översteprästen)
Rider deck (om 6 - De älskande)
Rider deck (om 7 - Vagnen)
Rider deck (om 8 - Styrka)
Rider deck (om 9 - Eremiten)

Övriga

en text om Kliffoth

Har bland annat skapat

Grupp

Starten (om Sveriges spökjägarnätverk)
Vattumannen 1972-1992 (om Vattumannen bokhandel)
White Eagle´s lära (om White Eagle Lodge)
en text om Center for Treatment and Research of Experienced Anomalous Trauma
en text om Teosofiska Samfundet

Hypotes

Elektriska pelare (om TST)
En teori om hur utomjordingar skulle kunna ha kommit, inom ramen för naturlagarna så som vi förstår dem idag (om ET-teori som förklarar abduktionernas förekomst med att utomjordingarna är på utdöende)
Exempel på falska minnen (om Teorin om SF-genrens påverkan på abduktionsupplevelsen)
Förtrollande fält (om TST)
Geomagnetism (om TST)
Kanalisering enl Gtn (om Kanalisering enl Gtn)
Münchhausens syndrom (om Münchhausens syndrom som förklaring till abduktionsfenomenet)
Ver 1 (om Magi enl Gtn)
Ver 3 (om Magi enl Gtn)
en text om Det kollektiva medvetandet och samhällsutvecklingen som förklaring till abduktionsupplevelsen
en text om Determinism
en text om Ganzfeld
en text om Reinkarnation
en text om Reinkarnation enl Gtn
en text om Reinkarnation enl mystikerna
en text om Relativitetsteorin
en text om Stigmatisering enl Gtn
en text om UFO-teorin ETH

Ickefysisk livsform

Arthur Conan Doyle (om Naturväsen)
Kanalisering enl Gtn (om Kanalisering enl Gtn)
Kommentar (om Naturväsen)
Likheter mellan ALF och naturväsen (om Naturväsen)
Vetenskapsradion (om Dödsväsen)
en text om Naturväsen

Kategori Estetik

Kommentarer (om Encyclopedia of Occultism and Parapsychology)
en text om Blandad poesi
en text om Den oändliga historien
en text om Labyrinth

Medlemskap i Paranormal.se

Abduktioner i en mytologisk jämförelse (om Abduktion och UFO i mytologisk jämförelse)
En teori om hur utomjordingar skulle kunna ha kommit, inom ramen för naturlagarna så som vi förstår dem idag (om ET-teori som förklarar abduktionernas förekomst med att utomjordingarna är på utdöende)
Exempel på falska minnen (om Teorin om SF-genrens påverkan på abduktionsupplevelsen)
Flygdrömmar (om Jonas Liljegrens drömmar)
Klardrömmar (om Jonas Liljegrens drömmar)
Likheten mellan UFOn och naturväsen (om Abduktion och UFO i mytologisk jämförelse)
Münchhausens syndrom (om Münchhausens syndrom som förklaring till abduktionsfenomenet)
en text om Celler enl Gtn
en text om Det kollektiva medvetandet och samhällsutvecklingen som förklaring till abduktionsupplevelsen
en text om Jonas Liljegrens drömmar
en text om Jonas Liljegrens drömmar
en text om Jonas Liljegrens upplevelse av telempati
en text om Livbringare på Paranormal.se
en text om Webmail på Paranormal.se

Parapsykologi

Drömlogiken (om Associationer i drömmar)
Elektriska pelare (om TST)
En annan drömtolkning (om Associationer i drömmar)
En drömtolkning (om Associationer i drömmar)
Förtrollande fält (om TST)
Geomagnetism (om TST)
Komponenterna (om Associationer i drömmar)
Se (om ESP-övning)
Symbol eller association (om Associationer i drömmar)
USA's underrättelsetjänst spioner med klärvoajans (om Spioneri)
en text om Automatisk skrift
en text om Déjà vu
en text om Ganzfeld
en text om Jonas Liljegrens upplevelse av telempati
en text om Jonas åsikt om Parapsykologin
en text om Kopplingen mellan TST och RSPK
en text om Parapsykologiska bevis
en text om Sony Utforskar ESP
en text om Örjan Björkhem

Person

En del av Diskussion om nivå 7 (om Nivå 7 på Paranormal.se)
Videofilm med Channie (om Channie West)
en text om Livbringare på Paranormal.se
en text om Rauni-Leena Luukanen-Kilde
en text om Rauni-Leena Luukanen-Kilde
en text om Stjärnmänniska
en text om Sven Magnusson
en text om Uri Geller
en text om Uri Geller
en text om Örjan Björkhem

Personutveckling

Inledning (om Silvametoden)
Mitt resultat (om Silvametoden)
Personlig dagbok (om Silvametoden)
Påverka barn (om Silvametoden)
Rekommendation (om Silvametoden)
en text om Reduktionism
Översikt (om Silvametoden)

Skildring

UFOn har funnits i alla tider (om UFO-historia)
en text om Historia för Paranormal.se
en text om Skildring av hypnagog hallucination av Jonas Liljegren
en text om UFO-observation

Tidskrift

Historia (om Tidningen Sökaren)
Sökaren nr 2 1994 (om Tidningen Sökaren)
Sökaren nr 3 1994 (om Tidningen Sökaren)
en text om Fate
en text om Ljusåret
en text om Polstjärnan
en text om Spektra
en text om Stjärnfall
en text om Teosofiskt Forum
en text om Utan Gräns
en text om Värld och Vetande

UFO

Abduktioner i en mytologisk jämförelse (om Abduktion och UFO i mytologisk jämförelse)
Cirklar i säden på 1600-talet (om Piktogram)
En teori om hur utomjordingar skulle kunna ha kommit, inom ramen för naturlagarna så som vi förstår dem idag (om ET-teori som förklarar abduktionernas förekomst med att utomjordingarna är på utdöende)
Exempel på falska minnen (om Teorin om SF-genrens påverkan på abduktionsupplevelsen)
Likheten mellan UFOn och naturväsen (om Abduktion och UFO i mytologisk jämförelse)
Münchhausens syndrom (om Münchhausens syndrom som förklaring till abduktionsfenomenet)
UFOn har funnits i alla tider (om UFO-historia)
en text om Center for Treatment and Research of Experienced Anomalous Trauma
en text om Det kollektiva medvetandet och samhällsutvecklingen som förklaring till abduktionsupplevelsen
en text om ETI-kontakt
en text om Hessdalen
en text om Rymdfarkosts drivkraft med kärnbränsle
en text om UFO-observation
en text om UFO-teorin ETH

Upplevelse

Flygdrömmar (om Jonas Liljegrens drömmar)
Handlevitation (om Hypnos)
Inledning (om Silvametoden)
Klardrömmar (om Jonas Liljegrens drömmar)
Mitt resultat (om Silvametoden)
Personlig dagbok (om Silvametoden)
Påverka barn (om Silvametoden)
Rekommendation (om Silvametoden)
en text om Förändrat medvetandetillstånd
en text om Hypnos
en text om Jonas Liljegrens drömmar
en text om Jonas Liljegrens drömmar
en text om Klardröm
en text om Mardröm
Översikt (om Silvametoden)

Övriga

Affärsplan för Paranormal Sweden
De stora religionernas gyllene regler (om Religion)
Det godas seger (om Evolution)
En del av en text om Verklighet
Trädets komponenter (om Livets träd)
en text om Andra sidan
en text om Antroposofi
en text om Bevisbörda
en text om ELF
en text om Fallet Olof Jönsson: Sammandrag
en text om Gåvan från stjärnorna: Sammanfattning
en text om Jordbävningsljus
en text om Jordens magnetfält
en text om Kolonisation av rymden
en text om Kvantfysikens dolda variabel enligt Gtn
en text om Livets träd
en text om Länken: Sammanfattning
en text om Matematisk dimension
en text om My theory
en text om Neuros
en text om Prenumeration på Paranormal.se
en text om Problemlösning i drömmen
en text om Pyramidkraften enl Gtn
en text om Pyramidkraften enl Gtn
en text om Ryssland
en text om Sammanfattning av The Omega Project
en text om Schizoid personlighet
en text om Sändebud från stjärnorna: Utdrag - Sidan 125
en text om Verklighet

har upphovsrätt till

Paraframe
Ritframe

Webbsidor

Jonas Liljegrens hemsida
Jonas liljegrens historia