Hem

Problemlösning

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 452, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Lacargia
Denna text är importerad från /old/psi/problemloesning.html
är Praktiserbart

Det undermedvetna arbetar hela tiden åt oss som ett slags dator.

Alias: problemlösning

normal

Det undermedvetna arbetar hela tiden åt oss som ett slags dator. Ett typiskt exempel är när vi förgäves fösöker erinera oss vad någon heter. Snart ger vi upp, tänker på något annat, men samtidigt har vi gett vår dator i uppgift att finna namnet. Och efter en stund kommer den upp med svaret. Vårt medvetna jag har ingen aning om hur det undermedvetna letade igenom minnet och till slut fann svaret.

Harman hänvisar till den brittiske författaren Graham Wallas, som beskrivit mönstret för den skapande processen. Det finns fyra stadier:

1. förberedelse (då man tänker, undersöker, samlar fakta, matar in fakta i det undermedvetna, programmerar datorn),
2. avslappning (då man för tillfället lämnat sitt problem för att syssla med något helt annat, och den undermedvetna datorn under tiden bearbetar materialet),
3. uppenbarande (då datorn skickar upp sitt resultat till medvetandet i form av exempelvis en plötslig insikt) och
4. bekräftelse (då man undersöker om insikten har något värde).