Hem

Intuition Psykiskt fenomen, Insikt

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 170, v7 - Status: normal.
Försteredaktör: esrange
Denna text är importerad från /old/psi/intuition.html
är Praktiserbart , Psykiskt fenomen , Insikt , Upplevbart och Trobart

En slags känsla av vetskap, icke baserad på medvetna slutsatser utan relaterad till den del av hjärnans minnen som vi inte har medveten tillgång till. Kanske en svagare form av klärvoajans.

Alias: aningar, intuition och magkänsla

normal

INTUITION ses inom New Age som en kunskapsväg. Den kan beskrivas som en känsla av att veta utan att veta - den stilla rösten inuti, den oförklarliga impulsen. Intuitionen anses komma spontant och omedelbart: när man står inför ett problem så är det intuitiva svaret det som först dyker upp i medvetandet. Man skall lita på sin intuition, brukar man säga inom New Age.


normal

Intuition är att känna på sig - det vi ibland kallar magkänsla. Att intuitivt direkt känna vad vi ska göra i en viss situation - eller, oftare, vad vi inte ska göra - och detta innan vi har hunnit tänka efter.

Enligt lexikon är intuition en direkt förnimmelse av sanning eller faktum, oberoende av förnuftsresonemang.
Förnimmelser är alltid kopplade till erfarenheter - vilket i sin tur innebär att ju längre vi lever och ju mer vi är med om desto starkare blir vår intuitiva förmåga!
Bearbetningen av sinnesinformation sker implicit (omedvetet) och framstår sedan för oss som just direkt förnimmelse - det vi kallar intuition.

Redan i fosterstadiet börjar vår hjärna samla information. Det fortsätter den med hela livet och det mesta av allt som samlas in och arkiveras hamnar i det som kallas det omedvetna. Detta är implicit inlärning (se ämnet) som vi inte själva styr över. Det s.k. arkivet är inte färdiga minnen som ligger dolda i väntan på att plockas vid behov. I själva verket lagras inga minnen alls, utan bara möjligheter till aktiveringar av förbindelser mellan nervceller.

Dessa associationsbanor, eller kombinationen av dem aktiveras omedvetet i olika situationer. Plötsligt står vi där med ett svar utan att vi tänkt fram det genom funderingar - hjärnan har bara levererat, den har alltså letat sig fram själv med utgång från tidigare erfarenheter..!

Magen kallas ibland den tredje hjärnan. Det beror på att forskarna funnit motsvarande kommunikation mellan hjärna och mage. Signaler går via nervceller mellan magen och höger hjärnhalva, som är känslornas centrum.
Höger hjärnhalva låter alltså magen veta när något negativt kan förväntas bli resultatet av det vi står inför, och magen talar om för oss (magknip, illamående, stressmage).

Emotioner är alltså starkt kopplade till det implicita lärandet som är förutsättningen för intuition.
Enligt neurologen Antonio Damasio är kroppsliga känslor det som blir kroppens minne - en slags markörer som via erfarenhet eller social träning blivit omedveten kunskap. Detta ger intuitiv känsla av t.ex. fara - vi väljer hur vi ska handla, utan att vi förnuftsmässigt tänker igenom alla eventuella scenarier en handling skulle kunna leda till. Vi går på intuitionen.

Hjärnan arbetar också när vi sover. Vi kan ha somnat med ett problem i huvudet, och vi vaknar och har lösningen.
Vi kallar det att intuitivt veta, eftersom vi inte har gjort en medveten genomgång av alternativa lösningar i vaket tillstånd. Svaret bara fanns där!

Hjärnan söker alltså själv, väljer och vrakar - och levererar svar till vårt medvetna jag.

Enligt C.G. Jung finns också ett kollektivt omedvetet, en slags samlad mänsklighetens kunskap att hämta svar ifrån. Den kommunikationen kallas även intuitivt vetande.

normal

Det finns idag 3 olika sätt som man brukar förklara intuitionen på:

-Det första är att intuition helt enkelt är bedömningar gjorda utifrån information vi redan har. Information som minnen och direkt information via våra sinnen, men att detta är information som vi inte är direkt medvetna om.

-Det andra synsättet är att den information som intuitionen baseras på kanske är tillgänglig via minnen och våra sinnen, men att själva processen när vi sätter samman och tolkar data trotsar konventionellt logiskt tänkande. Att själva processen är något vi inte kan förstå och som påminner om artistisk och konstnärlig kreativitet. Intuitionen är enligt detta synsätt något som är svårt att förstå även om den är helt normal.

-Enligt det tredje synsättet innehåller intuitionen åtminstone till viss del ett sjätte sinne. Vi får information på något annat sätt än via våra fem sinnen. Carl Jung såg på intuitionen på det sättet. Han ansåg att intuitionen var en direkt insikt och att den var en separat funktion, precis som tänkande, känsla osv. Han ansåg därför inte att det gick att förklara intuitionen med att den var en sammanslagning av ett antal andra mentala funktioner.

normal

Om du vill se exempel på vad man kan utföra med sin intuition föreslår jag att du kollar närmare på en person som heter Derren Brown, har gör massa otroliga saker med bla intuitionens hjälp.

Övningar för att träna upp din intuition:

1.Gör något som får dig att se saker på ett nytt sätt. Om du inte normalt är konstintresserad så gå till ett museum och försök att verkligen uppleva konsten, även abstakt konst. Gå helst ensam, så att din upplevelse inte påverkas av vad du tror att andra anser om dig. Ett annat altenativ är att lyssnamusik som du naormalt inte brukar lyssna på, brukar du inte lyssna på klassisk musik så gör det. Om du inte är van vid att lyssna på jazz så gör det. Försök att släppa alla förutfattade meningar om att konsten eller musiken är svår att förstå sig på. Konst och musik ska man inte förstå sig på . Man ska uppleva den.
Genom att på detta sätt se saker med nya ögon och upptäcka sådant som du inte tidigare lagt märke till får du lättare kontakt med din intuition.
(Tagen ur boken: Intuition: en bok om hur du utnyttjar dina dolda resurser av Fredrik Praesto)

2. Lev en dag utan att tala eller skriva. Lägg märke till hur du nu kommunicerar. Övningen tränar dig att läga märke till signaler hos folk som man annars inte lägger märke till och som kan hjälpa dig att läsa av personer bättre, Tex ifall folk ljuger. Signalerna säger en sak men munnen säger en annan, det är alltid signalerna som talar sanning.
(Den här övningen har jag själv kommit på när jag läst boken som nämns i övning 1.)

Fler övningar kan det hända att jag lägger upp en annan dag då jag kommit fram till mer om intuitionen