Hem

Hörsel Sinnesorgan, Perception

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 150035, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: xia
är en sorts Sinnesorgan och Perception

Förmågan att förnimma ljudvågors vibrationer, olika frekvenser ger olika effekt på hjärnan och våra sinnen

Alias: hörsel, ljudupptagning och lyssnande

normal

Hörseln är ett av våra sinnen - människan uppfattar frekvenser från 20 till 20000 hertz som är måttenheten för antalet svängningar per sekund -dvs. det ljud som åstadkoms av vågrörelser.

Ljudvågor är släkt med andra vågor, t.ex. havsvågor - de rör sig vibrerande och rytmiskt.

Jämna monotona röster gör oss trötta. Hjärnans system bryr sig inte om det som är monotont.
Variationer i ljudstyrka, tempo och tonhöjder gör däremot hjärnan pigg och alert!

Total tystnad, eller dövhet, måste kompenseras med andra vibrationer som hjärnan kan bearbeta i stället, annars tappas energi. Ljud är nämligen energigivande för hjärnan.

Hörseln kan påverka hjärnan negativt också - att ständigt höra för många ljud, eller monotona bullrande ljud, eller för hög ljudvolym ger stressymptom.