Hem

Frekvens

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 151102, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: trivium

Antal vågor eller svängningar per tidsenhet. Man säger att materia kan ha olika frekvenser och bilda olika plan.

Alias: frekvens, frekvenser, svängning, svängningar, vibration, vibrationer, vibrations nivå och vibrationsnivå

normal

Planen sägs existera på olika frekvensnivåer. Genom att höja sin egen frekvens kan man därmed ta del av dessa, ickefysiska, plan. Detta görs bland annat vid astralprojicering där man faktiskt skapar en kopia av sig själv med en högre frekvens, eller lämnar den fysiska kroppen med sin redan existerande kropp med en högre frekvens (beroende på vem du frågar).

Enligt egna erfarenheter kan jag säga att ens frevens höjs då man skrattar, gråter, älskar (emotionellt) etc. Det kan kännas som ett slags rus, kroppen vibrerar. Detta känns nog inte av alla, men jag med många andra känner det tydligt. Intag av alkohol kan erbjuda samma effekt.

Effekten av en frekvenshöjning är bland annat att man lever mer med världen, man tänker inte i samma logiska banor, istället förstår man utan ansträning sambanden i universum. Man brukar också lämna alla negativa tankar så som stress och skuldkänslor. Man inser att allt är perfekt och att man borde ta vara på livet mer än man gör.

Jag tror att det är fel att påstå att varelser med en hög frekvens är godare, mer kärleksfulla och lyckligare. Så är det oftast ja, men energi är energi, man bestämmer själv vad som skall göras med den.