Hem

Plan Plats

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 280, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: fredrik
Denna text är importerad från /old/psi/plan.html
är Upplevbart , Trobart och Plats

Verkligheten kan uppledas i flera existensplan, såsom fysiskt plan, eterplan, astralplan, mentalplan och andeplan.

Alias: existensplan, ickefysiska plan och plan

normal

Higher Levels And Their Buffer Zones

The commonly accepted names for the seven known levels of existence, from lowest to highest, are: Physical, Astral, Mental, Buddhic, Atmic, Anupadaka and Adi. These higher planes are similar in structure to the astral dimension but at a much higher level of consciousness and are completely separate from it. In between the different levels are intermediary areas or buffer zones, sometimes called lower sub planes.

A good analogy for the different dimensions and their buffer zones is the Earth's atmosphere: If the air in the Earth's atmosphere was the astral dimension, the stratosphere would be the buffer zone and the vacuum of space would be the mental dimension. You can fly in the Earth's atmosphere in a normal air plane/astral body. A very powerful jet plane is needed to take you into the stratosphere, but you need a space ship/mental body, to travel through space. This explains why a different subtle body is needed to travel into these different levels of existence.

The astral body can enter the buffer zones, or sub planes, of the dimensions above and below the astral dimension, if it contains the correct type of energy. i.e. To exist in the buffer zone between the physical/astral levels (in real time) the astral body must contain etheric energy. To exist in the buffer zone between the astral/mental levels it must contain mental energy.

normal

Veda betyder Kunskap. Dvs all kunskap som finns och någonsin har funnits ur alla aspekter genom alla existenser. Veda tar sig i uttryck genom olika filosofier, religioner, traditioner, kulturer och kan inte bindas upp till en viss religion. Religionerna har skapats i efterhand i syfte att styra människorna. Man kan säga att religion är andliga fragment ur Veda som också många gånger förvrängts mycket grovt för att passa in de som gjort dessa efterkonstruktioner av den ursprungliga Kunskapen som vi alla har tillgång till. Ett allomfattande ord för alla dessa andra ord (som funnits och tillämpats i över 5000 år), är Veda. Gud är definitivt det ord som sammanfattar detta till fullo. Om man tar bort den religiösa aspekten i ordet, fungerar det i alla sammanhang och i alla länder, fast med innevånarnas egna benämning.


AlltetUniversumGudVeda Helheten Kosmos är alla ord för samma sak - Allt som Är. I detta inbegrips alla dimensioner, aspekter och det vi kallar för världar.

Det finns olika existensplan. Existensplanen kan översättas till dimensioner. De kan inte ritas in i diagram då de är flytande och finns överallt samtidigt. Man kan försöka förklara det som att det finns ett djup i det som i en kula, men eftersom tid och rum inte existerar i verkligheten är det omöjligt att rama in det i något som går att rita eller mäta. Det universum vi känner, andas. Som lungorna vidgas det och komprimeras i oändlighet. Energierna finns alltid intakta men ändrar form konstant. Det är en oändlig rörelse = liv.

Vi upplever att vi vistas i en tredimensionell värld här just nu. Man kan tänka sig att det ligger närmast till hands att vi transformeras till en fjärde dimension. Men vi lever inte bara i en tredimensionell värld. När vi sover tillbringar vi en del tid i det astrala planet/dimensionen, men vi gör det även i vaket tillstånd. När vi befinner oss i trans kan vi förflytta oss till ytterligare andra dimensioner. Vi kan vandra genom tid och rum, genom olika existenser som är långt främmande från de vi hör talas om mestadels.

Det finns allt fler portaler och gateways placerade på och nära jordytan som
gör att vi lättare kan förflytta oss i dessa dimensioner. Genom att själva uppleva dess energier i någon form kan vi lättare lära oss att förflytta oss i detta oändliga hav av universa. Ett sätt är att besöka en sådan plats och uppleva den. Ett annat sätt är att inta essensen ur platsen eller möte med någon som har integrerat dess energier inom sig själv.

Det är omöjligt att räkna hur många existensplan som finns, eftersom de inte ligger i plan. Precis som vår egen tiden eller vår aura har vi delat in den i skikt och plan för att försöka förstå den ur ett tredimensionellt perspektiv. Ju mer medvetna vi blir i oss själva, genom självkännedom och självkärlek, desto medvetnare blir vi om de aspekter vi har omkring oss. Därför kan man inte säga att det finns ett visst antal dimensioner eller världar, då vi inte vet vad vi inte vet och det är i ständig förändring.

Först måste vi bestämma oss för var gränsen mellan de olika planen eller världarna ska gå, för att sedan kunna bestämma oss för hur många vi möjligtvis skulle kunna uppfatta.