Hem

Mentalkropp Energikropp

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 758, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: fredrik
Denna text är importerad från /old/psi/mental/kropp.html
är Praktiserbart , Trobart , Upplevbart och Energikropp

Den del av energikroppen som existerar på mentalplanet.

Alias: kausalkropp och mentalkropp

normal

Den del av energikroppen som existerar på mentalplanet.


normal

Här finns förmågan att skapa föreställningar och förklaringar, det mentala energifältet har som syfte att ge oss riktning i livet. I det här energilagret hittar man förmågan till både logiskt och ologiskt tänkande, här sitter intelligensen, idéer, instinkter och fantasin. Man kan använda det mentala energifältet på många sätt, en del använder det för att manipulera andra, för att fuska och för att föra andra bakom ljuset. Andra använder det på ett mer positivt sätt såsom att vara ärliga, att vara lojala och kreativa. Återspeglingen av det mentala energifältet ligger som ett klot runt huvudet och kallas den mentala auran.

Att utveckla den mentala auran innebär att man måste bli medveten om varför man gör ett visst beslut och att man fullföljer det man har bestämt sig för. Det sägs att vi tänker över 50.000 tankar om dagen, varje tanke är energi och många av våra tankar är relaterade till just beslut t.ex. är det ofta som man säger att i morgon så ska jag göra det och det fast sen så blir det aldrig av. Men i och med att det är en tanke och därmed energi, som kommer från det mentala energifältet. Om vi då inte fullföljer vårt beslut så används inte energin och den blir en blockering.