Hem

Energikropp Kropp

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 905, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: fredrik
Denna text är importerad från /old/psi/energi/kropp.html
är en sorts Kropp , Trobart och Upplevbart

Auran består av sju olika skikt - Fysisk, eter(energi), mental(andlig), astral, kausal, essential och monadisk

Alias: energikropp

normal

Auran består av fyra olika skikt, den eteriska, den astrala, den mentala och den andliga, man kan kalla dem våra själsliga kroppar som vi har förutom den fysiska kroppen. De här fyra skikten har sina olika funktioner och tjocklekar och ju längre ut från kroppen auran är ju snabbare är vibrations-hastigheten. Chakranas energi sträcker sig igenom alla de här olika kropparna och de utgör en viktig del i auran.


normal

Inom yoga räknar med att människan har flera olika kroppar eller koshas: annamaya kosha eller den fysiska kroppen, pranamaya kosha eller energikroppen, manomaya kosha eller den psykiska mentala/psykiska kroppen (tanke och känsla), vijnanamaya kosha eller astralkroppen (den intuititva kroppen) och anandamaya kosha eller den andliga kroppen (sällhetsmedvetande). Termen energikropp står här för chakrasystemet och nadis, som är de kanaler inom vilka en subtila energin (prana i olika former samt kundalini) distribueras inom kroppen och emellan de olika kropparna. Energikroppen förenar de olika kropparna med varandra och vitaliserar dem. Genom att träna sin uppmärksamhet och sin känslighet kan man bli medveten om de enerigrörelser som ligger bakom olika sinnesrörelser. Prana finns i flera olika former (Vyana är den form av prana som inte är bunden till en viss del av kroppen eller en viss funktion, utan fungerar som en reservtank som används där behov uppträder).