Hem

Eter

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 150233, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna
Denna text är importerad från /old/psi/eter.html

Eterisk massa är själva livskraftens substans, skapat av allt levande. Ej att blanda ihop med kemiska substanser med samma namn.

Alias: eteriska

normal

Ordet eter kan översättas ungefär till flyktig. I detta sammanhang betyder eter något annat än den eter som man förr trodde exempelvis radiovågor färdades i, och som motbevisades av fysikerna.

Se bland annat eterplanet och eterkroppen.


normal

Etheric Matter

Etheric matter is the actual life force substance generated by all living things by simply being alive. It is a substance in-between physical matter and astral matter, part physical and part astral. This etheric matter has actual weight. It is a very refined substance in between matter and energy and is similar to its coarser cousin, ectoplasm.

There have been scientific studies done on this phenomena. Dying people in hospitals have had their beds placed on delicate scales shortly before death and hooked up to EEG and ECG monitors. In all cases, at the exact moment of death, a sudden weight loss of approximately one quarter of an ounce is observed. This is caused by a large amount of etheric matter being transferred into the astral body at the moment of physical death. This is similar to the sudden transfer of etheric matter into the astral body during a near death experience where the body believes it is dying. This sudden, massive transfer of etheric matter is the start of the death process.

normal

Interdimensional Manifestation

Any non-physical or disincarnate entity, including the astral body, in order to function, in real time, close to the physical dimension; must contain etheric matter. Without etheric matter, nonphysical entities fade back into their dimension of origin. Etheric matter can only be obtained from living inhabitants of the physical world.

normal

Etern är enligt Aristoteles det femte elementet.
Den är kopplad till dodekaedern. Dess rörelse ska vara cirkulär.