Hem

Eterkropp Energikropp

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 900, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: fredrik
Denna text är importerad från /old/psi/eter/kropp.html
är en sorts Energikropp , Trobart och Upplevbart

Det eteriska energifältet är det skiktet i auran som ligger närmast den fysiska kroppen.

Alias: elementalkropp, elementalkroppen och eterkroppen

normal

Det eteriska energifältet är det skiktet i auran som ligger närmast den fysiska kroppen.

I huvudsak har det här energifältet tre uppgifter och det är att ta emot, att lagra och att vidarebefordra livsenergi. Livsenergin får vi från solen, en del kallar den här speciella energin för bioenergi, den kallas även prana eller chi.

Den energi vi behöver för att leva kommer inte bara från solen utan också ifrån det vi äter och från allt levande som finns runt omkring oss. När den eteriska energin slutar att fungera så kan inte kroppen längre ta upp den livsenergin och den fysiska kroppen dör. Det är i det är energifältet som chakrana är belägna.

Man kan dela upp den eteriska energin i fyra olika fält; två som ligger ovanför huden och två som ligger precis under huden i den fysiska kroppen.

1. Det yttersta av de här fälten är en återspegling av all som vi har inom oss, den kallas även för hälsoauran.
2. Det andra skiktet är vad vi gör i livet.
3. Det tredje skiktet som ligger precis innanför huden representerar det äkta hos oss , därför så är detta sanningsskiktet.
4. Det fjärde och sista skiktet som befinner sig längst in under huden tar emot livsenergin.

För att få bra balans i det eteriska skitet är det viktigt att vi är ärliga både mot oss själva och andra. När man ljuger stänger man av sanningsskiktet och det kan man registrera rent fysiskt med hjälp av en sk lögndetektor.


normal

En mycket subtil substans som ligger bortom de vanliga ting som formar materia. Det utgör det mönster vilket formar den fysiska kroppen. Denna kropp är känd under många namn, som till exempel den eteriska kroppen, dubbelgångaren och dubletten. Den eteriska kroppen överlever döden för en liten stund och blir ibland synlig som den bortgångnes spöke. Denna spökkropp har dock inget medvetande och upplöses snart efter döden.