Hem

Signalsubstans Spatial Thing

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 161529, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Spatial Thing
kan vara en del av Nervsystemet och Hjärna

Kemiska "budbärare" som aktiverar celler genom att påverka receptorer. Signalsubstanser överför t.ex. impulser från nerv- till muskelceller.

Alias: neurotransmittor och signalsubstans

normal

Signalsubstanser är de kemiska ämnen som neuron avger i syfte att de ska tas emot av andra neuron.

Dessa substanser kan lagras i blåsor i väntan på att släppas fria. Ibland hänger så att säga passage och vidarebefordran upp sig - och vi drabbas av t.ex. depression.

Vägen mellan avgivande och mottagande neuron kallas synapsklyfta. Här finns enzymer som kan bryta ner signalsubstansen, vilket gör att signalsubstanser är kortlivade.

Det finns åtskilliga signalsubstanser i hjärnan, de flesta tillhör en kärngrupp om 10 st. Mest allmänt kända är serotinin, dopamin, acetylkolin, noradrenalin och glutamat.