Hem

Oxytocin Signalsubstans

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 652622, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Signalsubstans

Oxytocin är hormon och signalsubstans - som ger "lugn och ro" vid kroppslig beröring

Alias: oxytocin

normal

Oxytocinet är både ett hormon och en signalsubstans.

Det frigörs vid t.ex. positiv beröring och kallas lugn och ro-hormonet.
Uttrycket myntades av forskaren Kerstin Uvnäs Moberg som fann samband mellan tillståndet lugn och beröring hos både människor och djur.

Oxytocin frisätts vid mänsklig beröring. Det går signaler från hudens sinnesceller till hjärnbarken - dvs. till ett centrum för känslor som finns högst upp i hjärnbarken (den veckade yta som omger vår hjärna).
Via blodet förs oxytocinet snabbt omkring i kroppen som ett hormon.

Signalsubstansen oxytocin förs via nervsystemet.
Hjärnans limbiska system - som ligger djupt förankrat längst inne i hjärnan och strax ovanför vår äldsta hjärndel (hjärnstammen), tar emot dessa signaler av beröring och sätter igång en positiv reaktion. Vi blir nyfikna, glada, känner tillit och just lugn och ro.

Denna stimulans kan också uppstå på andra sätt där känslan är inblandad. Musik vi tycker om ger motsvarande stimulering - men inte lika stark.
Djur som vi kan klappa om och kela med, få gensvar av - ger det också.

Taktil massage är en beröringsform som med lätta mjuka massagerörelser vaggar kropp och själ till ro.