Hem

Nervsystemet Kroppsdel

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 653309, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Kroppsdel

Det sambandssystem som hos människa och djur via impulser förmedlar budskap inom organismen

Alias: människans nervsystem och nervsystemet

normal

Nervsystemet hos människan når från topp till tå. Det delas in CNS, det centrala nervsystemet, och PNS som är det perifera.

Det perifera kan i sin tur spaltas upp i nervimpulser som går till de muskler vi kan styra med viljan - det somatiska nervsystemet - och de impulser som sköter sig själva, dvs. de vi inte har medveten kontroll över (som de impulser som går till reglering av hjärta och tarmar) - det autonoma nervsystemet (ANS).

CNS, det centrala nervsystemet är nervvävnad som ligger inbäddad av ben. Hit hör ryggmärgen som övergår i hjärnstammen (hjärnans äldsta del).
Ryggmärgen övergår i förlängda märgen, bryggan och lillhjärnan (bak i nacken). Därefter - inne i hjärnan - limbiska systemet med de basala ganglierna, mitthjärnan och slutligen som en veckat hölje runt hela hjärnan: kortex, eller hjärnbarken.

Nervimpulser leds bara av neuron. För att förstå hur hjärnan arbetar och hur dessa impulser leds runt i nervsystemet finns också en indelning av hjärnan i fram-, mitt- och bakhjärna.

De kortikala loberna är fyra - eller åtta, eftersom varje hjärnhalvas kortex (hemisfär) har var sin uppsättning. Beroende på sin placering benämns de frontallober, parietallober, occipitallober och temporallober.

Inom varje lob finns olika funktioner, även om de samarbetar med varandra.