Hem

PNS - perifera nervsystemet Kroppsdel

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 653321, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Kroppsdel

Den del av nervsystemet som inte omfattas av centrala nervsystemet - dvs. styrning och reglering av muskler som ej lyder under viljan samt motsvarande nervimpulser till viljestyrda muskler

Alias: ans, autonoma nervsystemet, perifera nervsystemet, pns och somatiska nervsystemet

normal

Perifera nervsystemet kan delas upp enl. nedan:

somatiska nervsystemet som är när neuron leder till nervimpulser till de muskler som är styrda av vår vilja, de vi medvetet kontrollerar

och

autonoma nervsystemet som är när neuron leder till nervimpulser till muskler som vi inte medvetet kan kontrollera, som t.ex. hjärtmuskeln