Hem

Neuron Cell

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 655217, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Cell
kan vara en del av CNS - centrala nervsystemet , Nervsystemet , Neuralt nätverk och Hjärnsubstans

Cell som förmedlar nervimpulser, ingår i nervsystemet

Alias: neuron

normal

Neuron leder nervimpulser med hastigheter runt 100 m/sek. Neuron är en slags nervcell som kommunicerar med andra neuron eller muskelceller.
Vi har i hjärnan åtskilliga miljarder neuron. De är resultat av celldelning sedan befruktningsögonblicket.

Hjärnan består av neuron och gliaceller, förbundna genom dendriter och axoner, som är små utskott. Neuronen har lokala förbindelser med närliggande neuron, men också förbindelser via långa banor. Via dessa leds elektriska signaler genom en slags fettisolering som kallas myelin.

Grå hjärnsubstans är de närliggande neuronförbindelserna och den elektriska signal som ett neuron sänder ut kommunicerar kemiskt med nästa - eller en hel grupp - neuron via signalsubstanser (neurotransmittorer).

Den vita hjärnsubstansen är de långa banorna, de som klätts in med isolering av myelin för att underlätta och påskynda förmedlingen av information.