Hem

Dendrit Kroppsdel

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 663621, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Kroppsdel

Grenliknande struktur som är en del av neuron - förmedlingstråd mellan nervceller

Alias: dendrit och dendron

normal

Dendriter förmedlar information mellan nervceller och kan närmast beskrivas som en slags trådar som utgår från neuron, t.ex. pyramidceller.

Inlärning påverkas av den mängd dendriter som finns hos de aktiva neuronen.

Försök har påvisat att personer med aktivt hjärnarbete (stimulerande aktivitet dagligen för hjärnan) eller högskoleexamen har uppemot 40% fler dendriter än hos lågutbildade eller personer med monotona arbetsuppgifter.

Med andra ord tror sig neuroforskningen ha bevisat att den som använder sin hjärna också utvecklar den.