Hem

Tapas Sanskritord

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 690758, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Sanskritord

Tapas är sanskrit för mental och fysisk diciplin, och syftar även på ett utövande som yogis genomgår för att kontrollera sitt sinne för att uppnå upplysning.

Alias: disciplin och tapas