Hem

Veda Lära, Hymn

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 19879, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Lära och Hymn

Ord på sanskrit, betyder kunskap. Samlingsbegrepp för kunskap hämtad ur Vedaskrifterna.

Alias: atharva veda, rig veda, sama veda, vedangas, vedas, vedaskrifter, vedisk astronomi och yajur veda

normal

Vedaskrifterna

Veda betyder vetande/kunskap. Vedaskrifterna består av fyra skriftsamlingar och är de allra viktigaste av de heliga skrifterna inom hinduismen, och utgör grunden i hinduisk filosofi.
De skrifter som finns är dessa:
1. De fyra vedas; Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda och Atharvana Veda. Äldst och mest betydelsefull är Rig Veda.
2. Brahmanas, kommentar till Vedaskrifterna.
3. Upanishaderna, filosofiska texter.
4. Sutras, ‘ledtrådar‘ i skilda ämnen.
5. Mahabharata och Ramayana, omfattar episka diktverk. I Mahabharata ingår Bhagavadgita.
6. Puranas, mytologiska och genealogiska berättelser.

Vedaskrifterna innehåller var och en påståendet: ”Det högsta medvetandet är Brahman (Gud). Jag är Brahman. Du är det. Självet är Brahman.” Detta kan man kalla själva essensen i Vedaskrifterna och även i Upanishaderna.

Rig Veda anses av många vara världens äldsta bok/skrift. Det är den äldsta av Vedaskrifterna.
Det är den bäst bevarade av alla antika skrifter och en fantastisk källa till kunskap om det gamla språket sanskrit.
Rig Veda är en blandning av poesi, legend, mytologi, ritualer, antik vetenskap och kultur och, framför allt, antik religion, yoga och andlighet.
Jag har hört uttryckas att såsom de gamla egyptierna lämnade pyramiderna till oss, i all sin storslagenhet, lämnade det gamla Indien Vedaskrifterna.
De hinduiska skrifterna, shastra, brukar delas upp i två grupper, varav den ena kallas shruti, vilket betyder ’hörda’ eller ’uppenbarade’ skrifter, vilket syftar på att deras ursprung anses vara från visa män som hörde Guds ord direkt.
Den andra gruppen kallas smriti, vilket betyder ’ihågkomna’. Dessa skrifter förmedlades via muntlig tradition i hundratals år innan de blev nedtecknade.
Vedaskrifterna är ’Shruti’, varav texter som Upanishaderna och Bhagavad Gita var sena appendix.