Hem

Sanskrit Språk

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 155144, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är Språk

Hinduismens heliga språk. Egentligen den Vediska kulturens språk. Språket heter;"Devanagari", och det betydet:"Gudarnas Stadsspråk".

Alias: fornindiska och sanskrit

normal

Hinduismens heliga språk. Egentligen den Vediska kulturens språk. Språket heter;Devanagari, och det betyder:Gudarnas Stadsspråk. Är urspråket till den indo-europeiska språkstammen, dvs Hindi ligger närmast, sedan faktiskt svenskan, tyskan och engelskan. Latin och alla latinska språk finns också med i denna språkstam.

Språket har talats sedan 2000 f.Kr. Numera är det endast ett andligt skriftspråk, dvs Vedisk litteratur är skrivet/nedtecknat på Sanskrit i olika vers-mått, t.ex. Gayatri, Anusthub, Pankti, Jagati etc..

Det sägs också att namn och form stämmer nästan till 100% överens i sanskrit, dvs i materien och i vibrationsnivån. Många Rishis( Heliga Män eller kvinnor) såg inom sig olika andliga fenomen och på detta sätt skapades olika vibrationer som kom ut som detta språk eller rättare på detta språk i form av olika slokas, verser. Många österländska mantra är sanskritord eller namn på olika Gudar, Gudinnor eller andliga Mästare, Gurus eller andra andliga former som har Gudomlig natur. Man kan också likna sanskrit med vårat västerländska latin. Det är också ett utdött tal-språk, men fungerar fortfarande som skriftspråk.