Hem

Det gudomliga

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 38170, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Lemurien

Det som har skapats av gudar. Även olika dygder och platser kan räknas som gudomliga.

Alias: gudaaktig, gudomlig och helig