Hem

Uppstigna Mästare Ickefysisk livsform

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 162800, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Ickefysisk livsform

Sägs vara själar som har inkarnerat färdigt på Jorden och nu befinner sig i andevärlden för att bl a bedriva undervisning och ge stöd åt de själar som fortfarande befinner sig i det karmiska hjulet.

Alias: mästare

normal

Vad är en uppstigen mästare
De uppstigna mästarna sägs ha levt färdigt på denna och andra planeter, De är fullt upplysta och Jesus och Buddha är exempel på två uppstigna mästare. De har frigjort sig från all karma och arbetar i ljusets tjänst. De arbetar för mänsklighetens bästa och har varken kroppar eller egon de är ren energi av gudomligt ljus.

De visar sig ibland för människor som kan tona in på dessa ljusfrekvenser alternativt så kan de tillfälligtvis gå in i någon form av energikropp för att vi ska kunna se dem. De har egentligen inte namn eller kroppar då de är ett kollektivt ljusmedvetande. De befinner sig på högre vibrationsplan.

Vi kan få kontakt med dem genom kontemplation, healing, avsikt och bön. Dels genom att vi tonar in deras vibrationsfrekvens. Ibland händer det att de projicerar bilder som vi kan ta emot. Min erfarenhet av deras budskap är att de är kärleksfulla och får oss att se världen med kärleksfulla ögon, förståelse och empati. De lär oss att älska oss själva och förstå vår mening i den större gruppsjälen. Man får inte kontakt med dem om det ligger girighet eller begär bakom. Det ska vara en innerlig önskan hos en själv att få möta dessa högt utvecklade ljusänglar.

St Germain som sägs vara energivarelsen som gett oss Shamballa multidimensionell healing Mötet med dessa upplysta varelser är initieringar till större medvetenhet. Det finns även fysiska personer och då tänker jag på Dalai Lama och andra gurus som kan hjälpa jordmänniskor med energibalanseringen här och nu i kroppen. De sprider sitt ljus genom sin närvaro och sin visdom.

Jag tycker man ska tona på uppstigna mästare när man kanaliserar och tar kontakter med andra dimensioner. För att inte råka ut för astralvärldar där det finns många giriga andeväsen men de har inget med de uppstigna mästarna att göra. Vi behöver dessa högre kunskaps energier för att frigöra oss från karma och astral energi.

Min erfarenhet av de uppstigna mästarna är vibrationsfrekvenser - en känsloupplevelse kan man säga. Ungefär som att kliva ner i ett varmt bad när kroppen är kall och frusen. Man mår väldigt gott av dem och känner hur hela den själsliga varelsen inom en får en slags vila och energikick. © Sinnlig Kunskap ©

http://www.sinnligkunskap.se/reiki/shamballahealing/shamballa5.htm

Det finns skilda meningar i världen om vilka de uppstigna mästarna är och vad de haft för tidigare inkarnationer. Många människor säger sig kanalisera olika uppstigna mästare och konstateras kan att det finns en del visdom i vad som sägs.

Signifikator för de uppstigna mästarna är JAG ÄR till skillnad från JAG ÄR JAG. Man arbetar för gruppsjälens utveckling.